Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Mini-symposium: Post-theïsme

Wanneer:ma 26-01-2015 10:00 - 13:00
Waar:Zittingzaal, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Ter gelegenheid van haar 300e vergadering belegt het Gronings Theologisch Werkgezelschap in samenwerking met de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een openbare samenkomst met het thema:

Post-theïsme

Krijgt God na de seculariteit weer een nieuwe kans? En gaan we dan terug naar af; naar het klassieke godsbeeld van een almachtige, alwetend en algoede God? Of is dat een gepasseerd station, omdat het atheïsme het bestaan van een dergelijke God onherstelbaar onder kritiek heeft geplaatst?

Ook als die laatste optie gekozen wordt, betekent dat niet dat geloof en religie zijn uitgespeeld. Juist vanuit atheïstisch filosofische hoek is er de laatste jaren hernieuwde belangstelling voor het religieuze. Binnen de theologie wordt het atheïsme niet per se als schrikwekkende vijand gezien, en soms als medestander verwelkomd.

Reden genoeg om deze ontwikkeling van ‘God na God’ eens nader te bekijken. Rick Benjamins zal zijn licht laten schijnen over het ‘post-theïsme.’ Twee co-referenten vragen zich af of deze denkrichting een serieuze gesprekspartner kan zijn voor de natuurwetenschappen (Taede Smedes), en of het kans van slagen heeft in de geloofspraktijk van een seculiere samenleving (Mirella Klomp).

Sprekers

  • Prof. Dr. H.S. Benjamins (1964) is docent dogmatiek aan de PThU en bijzonder hoogleraar vrijzinnige theologie vanwege de VVP (RUG). Zijn specialismen omvatten de patristiek, moderne theologie, en recent, de post-metafysische theologie.
  • Dr. Taede Smedes (1973) is onafhankelijk theoloog en filosoof en freelance publicist. Gepromoveerd op het debat tussen theologie en natuurwetenschappen, houdt hij zich recent ook bezig met het atheïsme.
  • Dr. M.C.M. Klomp (1979) is senior onderzoeker aan de PThU met als onderzoeksveld praktische theologie. Haar aandachtgebieden zijn liturgie, ritueel en muziek in binnen- én buitenkerkelijke contexten.

Gronings Theologisch Werkgezelschap

Het Gronings Theologisch Werkgezelschap bestaat uit academische en kerkelijke theologen die zich bezig houden met de ontwikkelingen in de academische theologie. Het gezelschap komt sinds 1955 in huidige opzet bij elkaar. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met de bijzondere leerstoelen van de VVP en van Protestantse Kerk, Theologie en Cultuur, beide aan de RUG gevestigd.