Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Eén Dag Student

Wanneer:di 17-03-2015 10:00 - 16:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Denk je erover om Theologie of Religiewetenschappen te gaan studeren en wil je echt een goed beeld krijgen van wat de studie inhoudt? Kom dan naar Eén dag student op 17 maart!

Je kunt dan verschillende hoor- en werkcolleges volgen zodat je weet wat je kunt gaan verwachten. Je maakt echt kennis met de inhoud van de studie. Daarnaast maak je kennis met het studentenleven aan de faculteit. Studievereniging Gerardus van der Leeuw organiseert op die dag verschillende activiteiten. Uiteraard is er de hele dag genoeg tijd om studenten en docenten het hemd van het lijf te vragen.

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Programma

09:45 Ontvangst met koffie/thee
10:10 Opening door prof. Mirjam de Baar (hoofd onderwijs)
10:15 Cultuurgeschiedenis van het christendom – dr. Justin Kroesen
11:00 Pauze, koffie/thee
11.15   Keuze uit één van de twee werkcolleges:                      
Exegese Nieuwe Testament – dr. Karin Neutel (Theologie)
Asian Religions – dr. Peter Berger (Religiewetenschappen, Theologie zonder PThU-route)
12:00 Lunch
13.00 Keuze uit één van de colleges:
Theologie vak PThU – tba  (Theologie met PThU-route)
Bijbel in Culturele Context – Prof. Mladen Popović (Religiewetenschappen)  
13:45 Pauze, koffie/thee
14:00 Godsdienstfilosofie – Prof. Wouter Slob
14:45 Ruimte voor vragen over opleidingen
15:00 Pauze
15.15 Activiteiten door studievereniging Gerardus van der Leeuw
16.15 Afsluiting

Omschrijving Colleges

Cultuurgeschiedenis van het Christendom

Religieuze beeldtaal in calvinistische kerken
Vaak wordt gedacht dat met de komst van het calvinisme de kerken werden leeggeruimd en alle afbeeldingen uit de kerken verdwenen. De Beeldenstorm spreekt nog altijd sterk tot de verbeelding. In dit college ontdekken we dat dit beeld niet klopt. Veel calvinistische kerken in de zeventiende en achttiende eeuw beantwoorden niet bepaald aan het cliché van 'kaal en sober'. De meeste middeleeuwse afbeeldingen waren weliswaar verdwenen, maar er kwamen nieuwe voor in de plaats, vaak in combinatie met teksten. Deze afbeeldingen vormen belangrijke (maar vaak vergeten) bronnen voor de studie van kerk- en theologiegeschiedenis.

Exegese Nieuwe Testament

Paulus binnen en buiten het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament zijn dertien brieven opgenomen die op naam staan van Paulus. Daarnaast is Paulus één van de hoofdfiguren in het boek Handelingen van de Apostelen. Maar ook buiten het Nieuwe Testament bestaan vertellingen over Paulus en brieven die claimen door hem geschreven te zijn. Gaat het hier allemaal om dezelfde Paulus? En wat laten deze teksten zien over het begin van het christendom en de onderwerpen die mensen toen belangrijk vonden?

Asian Religions

The anthropological study of religions in India
You are a foreigner, almost everywhere. This insight should not be threatening, far from it. From the anthropological perspective this situation offers innumerable possibilities to learn about other cultures and religions, and about yourself. I this brief session I will discuss what anthropologists do and how they come to know what they know. This will be done in relation to India. Religions like Hinduism challenge many things we have learned to think of as “common sense”, for example that human beings are equal “by nature” or that success in the world is what we all should aim for.

Praktische Theologie

Informatie volgt

Bijbel in Culturele Context

Jesaja
In dit college gaan we in op de historische context van de Bijbelse profeet Jesaja, het koninkrijk Juda rond 700 v. Chr., de Assyrische oorlogsmachine aangevoerd door koning Sanherib, en de aanknopingspunten voor latere ideeën over de Messias. Je maakt kennis met Bijbelse en Assyrische teksten, archeologische opgravingen en contemporaine afbeeldingen van het oorlogsgeweld. Het college laat zien hoe Bijbelse teksten, culturele en historische contexten, en religieuze ideeën met elkaar verweven zijn.

Godsdienstfilosofie

Probleem van het kwaad
Voor monotheïstische godsdiensten, die uitgaan van één, goede, God is het bestaan van het kwaad een probleem. Gelovigen kunnen ermee worstelen, maar meer filosofisch wordt het door atheïsten vaak naar voren gebracht als argument dat God niet bestaat. Op verschillende manieren heeft de godsdienstfilosofie hierop antwoorden proberen te geven. We zullen zien hoe succesvol deze pogingen zijn.

printView this page in: English