Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Werkconferentie ‘Geestelijke Verzorging in de WMO’ -

Wanneer:ma 01-12-2014 09:30 - 17:00
Waar:Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort

Werkconferentie ‘Geestelijke Verzorging in de WMO’

Naar een starterspakket

Wat kan geestelijke verzorging bijdragen aan de participatiesamenleving? En hoe geef je daar handen en voeten aan?

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van werk en inkomen, zorg, welzijn, opvoeding en jeugdzorg. De overheid stelt daarbij dat de kwetsbare mens niet de dupe mag worden; het bestrijden van eenzaamheid en bevorderen van meedoen zijn in veel gemeenten tot speerpunten van nieuw beleid

Deze ontwikkelingen bieden een kans om de meerwaarde van geestelijke verzorging buiten de instellingen zichtbaar te maken. Aandacht voor vragen en behoeften rond zingeving is een belangrijke dimensie in de integrale zorg, werkt preventief en kan betekenen dat andere (specialistische) hulp of zorg niet meer nodig is.

Een goede inbedding van de geestelijke verzorging is daarbij cruciaal en de geestelijk verzorger zal zowel zakelijk zijn product moeten kunnen verkopen, beleidsmatig een bijdrage moeten leveren aan integrale zorg en anticiperen op nieuwe ontwikkelingen. Maar hoe doe je dat?

Op meerdere plekken zijn inmiddels initiatieven ontstaan en pilots ontwikkeld. Bieden zij een nieuw perspectief op het werkveld van de geestelijke verzorging?

De werkgroep Geestelijke Verzorging in de participatiesamenleving heeft bestaande initiatieven geïnventariseerd. De resultaten worden gepresenteerd op deze werkconferentie, georganiseerd door de opleiding Geestelijke Verzorging van de RUG in samenwerking met het werkveld 1e VGVZ. Het doel is tweeledig: elkaar inspireren door het delen van best practices en het verzamelen van bouwstenen voor het starterspakket Geestelijke verzorging in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarmee de deelnemers lokaal eigen initiatieven kunnen starten.

Programma

 • Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar.
 • 10.00 Opening door de dagvoorzitter; Hetty Zock.
 • 10.05 Twee best practices worden uitgelicht. - Janita Hulzinga, geestelijk verzorger Lentis/gemeente Tynaarlo. - Marie-Jantien Kreeft, geestelijk verzorger, eigenaar Levenskunst op leeftijd.
 • 11.00 Terugkoppeling van de inventarisaties door de werkgroep en een eerste aanzet visie/mission statement GV in de WMO door Hanneke Muthert.
 • 11.15 Marianne Smitsmans-Burhenne geeft een eerste reactie en poneert een eigen visie. Mevrouw Smitsmans is wethouder voor maatschappelijke zorg, volksgezondheid, communicatie en burgerparticipatie in Roermond.
 • 11.30 Gesprek in subgroepen: Wat ontbreekt volgens jou? Wat spreekt aan of is voor jou van waarde? En: welk beeld willen we dat blijft hangen bij de gesprekspartners? Hoe bereik/vertaal je dat? De wethouder reageert.
 • 12.30 Lunchpauze
 • 13.30 Workshops: in de verschillende workshops worden diverse bouwstenen nader ingekleurd, waarbij de vertaalslag van de visie naar de praktijk vorm krijgt. Visie plus bouwstenen vormen het starterspakket Geestelijke Verzorging in de WMO. Kort na de werkconferentie wordt dit uitgewerkt door de werkgroep.
  Onderwerpen voor de workshops:
  • I. Eerstelijnspraktijk: samenwerken en inbedding in maatschappelijke ontwikkelingen. Door Etje Verhagen-Krikke, geestelijk verzorger, gz psycholoog met eigen praktijk en palliatief consulent. www.debekenzwolle.nl
  • II. Hoe vertaal je de visie naar de praktijk. Twee voorbeelden worden uitgewerkt adhv de thema’s ‘eenzaamheid’ en ‘meedoen’. Door welzijnsorganisatie WijZ in Zwolle.
  • III. Werken met vrijwilligers. Kan dat wel? Hoe doe je dat? Wat zijn de do’s en de don’ts? Door Nicolette Hijweege, Coördinator Centrum Ontmoeting in Levensvragen in Nijmegen.
   http://www.ontmoetinginlevensvragen.nl
  • IV. Wat bied je aan? Waar begin je mee, welke producten werken en wat zijn de ervaringen ermee? Door Suzette van IJssel, Zin in Utrecht. http://www.zininutrecht.nu
 • 15.00 Terugkoppeling van de verschillende bouwstenen.
 • 15.30 De vruchten van de dag.
 • 16.00 Gelegenheid tot napraten en ontmoeting bij een drankje.

Tijd en plaats

Maandag 1 december 2014, 9.30 tot 17.00 uur. Bergkerk, Dr. A. Kuyperlaan 2, 3818 JC Amersfoort. 10 minuten lopen vanaf het station.

Accreditatie

Accreditaties zijn in aanvraag bij SKGV en NVPA.

Aanmelding en deelnamekosten

 • De deelnamekosten bedragen € 55,00, inclusief starterspakket, lunch, koffie/thee en fris.
 • Aanmelden kan door het invullen van het aanmeldformulier (ook te vinden op de website www.VGVZ.nl), kopieer alleen de ingevulde aanmeldpagina naar een email en zend deze naar info@vgvz.nl
 • Bij aanmelding graag aangeven welke workshop uw 1e en 2e voorkeur heeft.

Werkgroep Geestelijke Verzorging in de Participatiesamenleving

 • Prof. Dr. Hetty Zock en Dr. Hanneke Muthert, Rijksuniversiteit Groningen, leerstoelgroep Psychology of Religion, Spiritual Care and Mental Health.
 • VGVZ, werkveld 1e lijn.
 • Drs. Lutske Harmsma, Harmsma Coaching en Alumnus Rijksuniversiteit Groningen, Geestelijke Verzorging.
 • Drs. Riny Ekkel, Geestelijk verzorger Trajectum en Alumnus Rijksuniversiteit Groningen, Geestelijke Verzorging.

Meer informatie

rinydevries@zonnet.nl

De uitnodiging is ook te vinden op: