Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Promotie Pieter Nanninga: Jihadism and Suicide Attacks: al-Qaeda, al-Sahab and the Meanings of Martyrdom

Wanneer:ma 16-06-2014 om 12:45
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen

16 Juni zal Pieter Nanninga (PhD) zijn dissertatie verdedigen. U bent van harte uitgenodigd.

Titel: Jihadism and Suicide Attacks: al-Qaeda, al-Sahab and the Meanings of Martyrdom

Promotor: Prof. dr. J.N. Bremmer

In zijn proefschrift onderzoekt Pieter Nanninga de betekenissen van zelfmoordaanslagen voor jihadisten. Hij heeft hiervoor de martelarenvideo's van al-Qaeda's mediagroep al-Sahab geanalyseerd. Het proefschrift laat zien dat thema's als loyaliteit, eer, waardigheid, opoffering en reinheid cruciaal zijn om het belang van zelfmoordaanslagen voor jihadisten te begrijpen.

printView this page in: English