Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Verdediging F. Pitstra - Ontelbare enkelvouden: Dr. A. Mankes-Zernike (1887-1972) Een biografie

Wanneer:do 03-07-2014 om 09:00
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen

3 Juli zal Froukje Pitstra (PhD) haar dissertatie verdedigen. U bent van harte uitgenodigd.
Titel : Ontelbare enkelvouden: Dr. A. Mankes-Zernike (1887-1972) Een biografie
Promotores: Yme Kuiper en Hetty Zock

Anne Zernike (1887-1972) wordt tegenwoordig vooral herinnerd als de eerste predikante van Nederland of als de vrouw van de jong overleden kunstenaar Jan Mankes (1889-1920). In deze biografie worden naast de periode rondom haar aantreden als Doopsgezinde predikante in 1911 en haar huwelijksjaren (1915-1920), ook haar jeugdjaren in Amsterdam en haar lange leven in Rotterdam, als voorgangster van een afdeling van de Nederlandse Protestantenbond, beschreven. Haar liefde voor de kunsten, haar opvatting over het predikantschap van vrouwen en over de vrouwenbeweging, haar worsteling met het pacifisme en haar radicale opvattingen over vrijzinnigheid vormen daarbinnen belangrijke thema's.

Naar aanleiding van de promotie is ook een tentoonstelling en (s)preekwedstrijd georganiseerd rondom het leven van Anne Zernike.

printView this page in: English