Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Tweede Regnerus Steensma-lezing

Wanneer:vr 19-12-2014 om 15:30
Waar:Remonstrantse Kerk, Coehoornsingel 14, Groningen (5 minuten lopen van het Hoofdstation)
Regnerus Steensma 1937-2012
Regnerus Steensma 1937-2012

Op 13 december 2014 zal het twee jaar geleden zijn dat dr. Regnerus Steensma plotseling overleed. Gedurende zijn bijna vijftigjarige loopbaan bewoog hij zich in uiteenlopende vakgebieden, waaronder liturgiewetenschap, kunst- en kerkgeschiedenis, monumentenzorg en moderne kunst.

Door middel van een lezingenreeks willen we stilstaan bij zijn overlijden, maar vooral ook bij wat hij voor het vak en voor zijn vakgenoten heeft betekend. Met het thema van deze tweede Regnerus Steensma-lezing is de aandacht gericht op zijn onderzoek naar religieuze kunst en beeldtaal.

Lezing

Prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel (emeritus hoogleraar middeleeuwse kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam)
De Kerk als paradijs. Het Woord in beeld, van Jeruzalem tot Pieterburen

Programma

vanaf 15:30 uur Ontvangst met koffie en thee
16:00-16:20 uur Inleiding op het thema ‘Regnerus Steensma en beeldende kunst’ door dr. Justin Kroesen
16:20-16:40 uur Muziek van Elizabeth Kooy (zang) en Gerwin Hoekstra
16:40-17:30 uur Tweede Regnerus Steensma-lezing door prof. dr. Claudine Chavannes-Mazel
17:30-18:30 uur Ontmoeting bij een hapje en een drankje.

In de kerk is een kleine expositie ingericht van kunstwerken uit de collectie-Steensma; deze zullen ook te koop zijn.

Entreeprijs: € 5,-

Opgave per email via icce@rug.nl