Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Uitreiking eredoctoraat aan prof. José Casanova

Wanneer:vr 13-06-2014 14:00 - 17:00
Waar:Martinikerk Groningen

Op vrijdag 13 juni reikt de Rijksuniversiteit Groningen ter gelegenheid van haar 400-jarig bestaan tien eredoctoraten uit. Een eredoctoraat wordt uitgereikt aan personen die een uitzonderlijke prestatie hebben verricht op maatschappelijk, wetenschappelijk of politiek gebied. Onlangs nog reikte de Rijksuniversiteit Groningen bijvoorbeeld een eredoctoraat uit aan de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu.

Prof. José Casanova
Prof. José Casanova

Professor José Casanova ontvangt op voordracht van de facullteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en eredoctoraat vanwege zijn grote verdiensten op het gebied van de godsdienstsociologie, in het bijzonder op het terrein van hedendaagse vraagstukken met betrekking tot de verhouding tussen religie, secularisme en processen van globalisering. Casanova is als hoogleraar verbonden aan de Georgetown University (Washington, DC), Department of Sociology, Berkley Center for Religion, Peace & World Affairs.

Voorafgaand aan de uitreiking organiseert de faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap een speciaal programma met professor Casanova met onder meer een publiekslezing door Casanova op 11 juni in de Doopsgezinde Kerk en een paneldiscussie op 12 juni in de faculteit.

Meer informatie

> Lees zijn blogs over secularisatie, religie en de publieke sfeer.
> Meer informatie over de uitreiking
> De plechtigheid is alleen toegankelijk voor genodigden.

printView this page in: English