Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Eén Dag Student

Wanneer:di 09-12-2014 10:00 - 16:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

Denk je erover om Theologie of Religiewetenschappen te gaan studeren en wil je echt een goed beeld krijgen van wat de studie inhoudt? Kom dan naar Eén dag student op 9 december!

Je kunt dan verschillende hoor- en werkcolleges volgen zodat je weet wat je kunt gaan verwachten. Je maakt echt kennis met de inhoud van de studie. Daarnaast maak je kennis met het studentenleven aan de faculteit. Studievereniging Gerardus van der Leeuw organiseert op die dag verschillende activiteiten. Uiteraard is er de hele dag genoeg tijd om studenten en docenten het hemd van het lijf te vragen.

  • De deadline voor inschrijven bij een studie is 1 mei, maar waarom tot die tijd wachten?

Programma

10:00 – Ontvangst met koffie/thee
10:25 – Opening door prof. Mirjam de Baar (hoofd onderwijs)
10:30 – Hoorcollege Cultuurgeschiedenis van het christendom – dr. Justin Kroesen
11:15 – Pauze

Student Theologie Tirtsa Liefting: "Ik werd aangetrokken door de grote relevantie van theologie".
Student Theologie Tirtsa Liefting: "Ik werd aangetrokken door de grote relevantie van theologie".

11.30 – Keuze uit één van de twee werkcolleges:

  • Exegese Nieuwe Testament – dr. Karin Neutel / dr. Marius Heemstra (Theologie)
  • Sociologie van Religiedr. Kim Knibbe (Religiewetenschappen, Theologie zonder PThU-traject)

12:15 – Lunch
13.00 – Keuze uit één van de twee colleges:

  • Dogmatiek – prof. Rinse Reeling Brouwer (Theologie met PThU-traject)      
  • Asian Religions: Hinduism in context dr. Peter Berger (Religiewetenschappen, Theologie zonder PThU-traject)                                                              

13:45 – Pauze
14:00 – Hoorcollege Godsdienstfilosofieprof. Wouter Slob
14:45 – Ruimte voor vragen over opleidingen
15:00 – Pauze
15.15 – Activiteiten door studievereniging Gerardus van der Leeuw
16.15 – Afsluiting

Student Religiewetenschappen Ananda Klopstra: "Geestelijke verzorging is mijn passie".
Student Religiewetenschappen Ananda Klopstra: "Geestelijke verzorging is mijn passie".

Beschrijving colleges

Cultuurgeschiedenis van het Christendom
Religieuze beeldtaal in calvinistische kerken
Vaak wordt gedacht dat met de komst van het calvinisme de kerken werden leeggeruimd en alle afbeeldingen uit de kerken verdwenen. De Beeldenstorm spreekt nog altijd sterk tot de verbeelding. In dit college ontdekken we dat dit beeld niet klopt. Veel calvinistische kerken in de zeventiende en achttiende eeuw beantwoorden niet bepaald aan het cliché van 'kaal en sober'.  De meeste middeleeuwse afbeeldingen waren weliswaar verdwenen, maar er kwamen nieuwe voor in de plaats, vaak in combinatie met teksten. Deze afbeeldingen vormen belangrijke (maar vaak vergeten) bronnen voor de studie van kerk- en theologiegeschiedenis.

Exegese Nieuwe Testament
Paulus binnen en buiten het Nieuwe Testament
In het Nieuwe Testament zijn dertien brieven opgenomen die op naam staan van Paulus. Daarnaast is Paulus één van de hoofdfiguren in het boek Handelingen van de Apostelen. Maar ook buiten het Nieuwe Testament bestaan vertellingen over Paulus en brieven die claimen door hem geschreven te zijn. Gaat het hier allemaal om dezelfde Paulus? En wat laten deze teksten zien over het begin van het christendom en de onderwerpen die mensen toen belangrijk vonden?

Sociologie van Religie
Religie, politiek en globalisering
Tijdens het werkcollege bespreken we een deel van een documentaire over Pinksterbewegingen in Nigeria en Nederland die jullie van te voren thuis hebben bekeken. Aan de hand van deze documentaire zullen we een aantal vragen bediscussiëren om meer inzicht te krijgen in de dimensie van globalisering van religie en wat dit kan betekenen voor politiek op nationaal en internationaal niveau.

Dogmatiek
De overgang van Gereformeerde orthodoxie naar Verlichting
De tijd rond het jaar 1700 was een tijd van overgang. Het lijkt of de confessionele systemen hun hoogtepunt achter zich hebben en de moderne Verlichting tot een geheel nieuwe kijk op de werkelijkheid leidt. Maar hoe groot is het verschil tussen oud en nieuw? Of zijn soms bij de vertegenwoordigers van het oude toch al tekenen van het nieuwe te vinden? We bekijken samen een paar fragmenten uit Het Merch der christene Got-geleertheit van Johannes à Marck, een vertaling van zijn Compendium Theologiae Christianae dat in 1686 in Groningen verscheen.

Asian Religions
The anthropological study of religions in India
You are a foreigner, almost everywhere. This insight should not be threatening, far from it. From the anthropological perspective this situation offers innumerable possibilities to learn about other cultures and religions, and about yourself. I this brief session I will discuss what anthropologists do and how they come to know what they know. This will be done in relation to India. Religions like Hinduism challenge many things we have learned to think of as “common sense”, for example that human beings are equal “by nature” or that success in the world is what we all should aim for.

Godsdienstfilosofie
Probleem van het kwaad
Voor monotheïstische godsdiensten, die uitgaan van één, goede, God is het bestaan van het kwaad een probleem. Gelovigen kunnen ermee worstelen, maar meer filosofisch wordt het door atheïsten vaak naar voren gebracht als argument dat God niet bestaat. Op verschillende manieren heeft de godsdienstfilosofie hierop antwoorden proberen te geven. We zullen zien hoe succesvol deze pogingen zijn.

printView this page in: English