Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapAgenda

Eén dag student

Wanneer:di 15-04-2014 10:00 - 16:15
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38 Groningen

Denk je erover om Theologie of Religiewetenschappen te gaan studeren en wil je echt een goed beeld krijgen van wat de studie inhoudt? Kom dan naar Eén dag student op 15 april!

Je kunt dan verschillende hoor- en werkcolleges volgen zodat je weet wat je kunt gaan verwachten. Je maakt echt kennis met de inhoud van de studie. Daarnaast maak je kennis met het studentenleven aan de faculteit. Studievereniging Gerardus van der Leeuw organiseert op die dag verschillende activiteiten. Ook krijg je een rondleiding door het gebouw waar je straks misschien wel gaat studeren. Uiteraard is er de hele dag genoeg tijd om studenten en docenten het hemd van het lijf te vragen.

 • De deadline voor inschrijven bij een studie is 1 mei, dus dit is je laatste kans om een goed keuze te maken!
 • Meer informatie over het programma en beschrijving van de colleges vind je hier onder.

Programma

 • 10:00 - Ontvangst met koffie/thee                                                                  
 • 10:25 - Opening door prof. Mirjam de Baar (hoofd onderwijs)                              
 • 10:30 - Hoorcollege Godsdienstpsychologie – dr. Hanneke Schaap-Jonker                          
 • 11:15 - Pauze                                                                                    
 • 11.30 - Keuze uit één van de twee hoorcolleges:
  • Praktische Theologie – prof. Henk de Roest (verplicht vak Theologie bij PThU-route)                                         
  • Sociologie van Religiedr. Kim Knibbe (verplicht vak Religiewetenschappen, keuzevak Theologie)
 • 12:15 - Lunch                                                                                                          
 • 13.00 - Keuze uit één van de twee werkcolleges:
  • Praktische Theologie – prof. Henk de Roest & drs. Jacobine Gelderloos      
  • Sociologie van Religie – dr. Kim Knibbe                                                                  
 • 13:45 - Pauze                                                                                  
 • 14:00 - Hoorcollege Cultuurgeschiedenis van het christendom – dr. Justin Kroesen              
 • 14:45 - Ruimte voor vragen over opleidingen                                                          
 • 15:00 - Pauze                                                                                                 
 • 15.15 - Activiteiten door studievereniging Gerardus van der Leeuw          
 • 16.15 - Afsluiting

Beschrijving colleges

Godsdienstpsychologie

God en het brein: een ultieme combinatie?
Neuropsychologie is hot. Ook godsdienstpsychologen maken bij de bestudering van religie gebruik van deze benadering, bijvoorbeeld om te onderzoeken wat het verschil is tussen religieus gebed en een verlanglijstje voor Sinterklaas, of wat er gebeurt in het brein wanneer gelovigen een charismatische leider zien. In dit college verkennen we wat de neuropsychologische benadering oplevert voor de bestudering van religie.

Praktische Theologie

The Passion: kans voor missionaire communicatie of toeristisch media-evenement?
Donderdag 17 april vindt in Groningen The Passion plaats. In het hoorcollege gaan we in op resultaten van praktisch-theologisch – empirisch - onderzoek naar The Passion en proberen we enkele fundamentele theologische vragen te beantwoorden. We staan stil bij het concept 'performativiteit'.
In het werkcollege verkennen we de vraag hoe je hiernaar onderzoek zou kunnen doen.

Sociologie van Religie

Religie, Politiek en Globalisering
Hoe kan het dat Islam en Christendom, twee wereldreligies die een pure levenswijze promoten, zo vaak in conflict met elkaar komen? In dit college verkennen we de relatie tussen religie, politiek en globalisering door te kijken naar de ontwikkelingen in Islam en Christendom in Nigeria. In het noorden van Nigeria is de shari'a ingevoerd, in het zuiden is men overwegend Christelijk. Net als in andere landen in sub-Sahara Afrika is er grote steun onder de bevolking voor het invoeren van wetten gebaseerd op de koran of de bijbel. Beide religieuze tradities zijn bovendien sterk geglobaliseerd, en dit heeft opnieuw ook politieke consequenties.

Tijdens het werkcollege bekijken we een deel van een documentaire over Pinksterbewegingen in Nigeria en Nederland. Aan de hand van deze documentaire zullen we een aantal vragen bediscussiëren om meer inzicht te krijgen in de dimensie van globalisering van religie en wat dit kan betekenen voor politiek op nationaal en internationaal niveau.

Cultuurgeschiedenis van het Christendom

Religieuze beeldtaal in calvinistische kerken
Vaak wordt gedacht dat met de komst van het calvinisme de kerken werden leeggeruimd en alle afbeeldingen uit de kerken verdwenen. De Beeldenstorm spreekt nog altijd sterk tot de verbeelding. In dit college ontdekken we dat dit beeld niet klopt. Veel calvinistische kerken in de zeventiende en achttiende eeuw beantwoordden niet bepaald aan het cliché van 'kaal en sober'.   De meeste middeleeuwse afbeeldingen waren weliswaar verdwenen, maar er kwamen nieuwe voor in de plaats, vaak in combinatie met teksten. Deze afbeeldingen vormen belangrijke (maar vaak vergeten) bronnen voor de studie van kerk- en theologiegeschiedenis.