Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

PAO-cursus: Bidden tot…. God?

Wanneer:ma 23-06-2014 10:00 - 17:00
Waar:Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen, zaal 253

In de gelovige praxis neemt het gebed een belangrijke plaats in. De waarde van het bidden blijkt uit het bidden zelf en zal door geen bidder betwijfeld hoeven worden. Als wij ons echter plaatsen in een zogenaamde posttheïstische ruimte, wordt het zeer de vraag tot wie wij ons nu precies richten als wij ons wenden tot ‘U’. Wie wordt dan aangesproken? Dwingt het bidden ons gewild of ongewild tot de aanname van een Tegenover dat dan ook persoonlijk gedacht moet worden? Wordt het bidden onmogelijkals God wordt gedacht als een onpersoonlijke creatieve kracht? Veel posttheïstische vragen komen juist rondom het gebed op scherp te staan, omdat daar zowel de intellectuele eerlijkheid als de spiri- tuele houding samenkomen, elkaar bevragen en wellicht met elkaar conflicteren.

In deze tweedaagse cursus oriënteren we ons aan de hand van een aantal belangrijke werken over het gebed, bijvoorbeeld de uitgebreide brief 130 van Augustinus over het gebed; ‘Das betrachtende Gebet’ van Hans Urs von Balthasar; ‘Contemplatief gebed’ van Thomas Merton; ‘Adoration’ van Jean-Luc Nancy. Naast deze teksten is er ruimte voor de eigen inbreng. Deelnemers bereiden na overleg een referaat over één titel voor. De tweedaagse cursus zal vooral een explorerend karakter hebben.

Data: 23 en 24 juni 2014

Kijk voor meer informatie op de pagina van de PAO-cursussen