Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

PAO-cursus: Trauma, rouw en zingeving

Wanneer:di 06-05-2014 10:00 - 16:00
Waar:Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen, zaal 123

In de cursus kijken we vanuit diverse psychologische perspectieven naar rouw en trauma en hoe deze verbonden zijn met zingeving. Door trauma en rouw nadrukkelijk te onderscheiden in de cursusopbouw kunnen daaraan gerelateerde concepten en theorieën goed uitgelicht worden. Dat ze ook verbonden zijn, zal blijken.

Bij het onderdeel trauma (6 mei) kijken we meer specifiek naar de diverse fundamentele noties wanneerde ontwikkeling van het opgroeiende kind minder positief verloopt. Daarbij worden onder meer de hechtingstheorie en ook mentalisatieprocessen verbonden aan specifieke (persoonlijkheids)stoornissen. Bepaalde crises in de kindertijd maar ook in het volwassen leven raken aan heel basale aannames in het leven die op hun beurt verbonden zijn met religieuze tradities en cognitieve overtuigingen.

Bij het onderdeel rouw (20 mei) benaderen we het vermogen om te rouwen vanuit de psychologische ontwikkelingstheorie. Wanneer dit vermogen onvoldoende ontwikkeld is, wordt zinbeleving of zinervaring in het leven heel moeilijk, zo niet onmogelijk.

Om hier zicht op te krijgen, bestuderen we een aantal object-relationele concepten. Daarnaast staan we stil bij de diverse rouwmodellen en hoe die samenhangen met (on) vermogen om te rouwen. Uiteraard wordt het omgaan met verlies gekoppeld aan de praktijk van de geestelijk verzorger/pastor.

Op de derde dag (3 juni) staan godsbeelden centraal in relatie tot trauma en rouw. Met behulp van theorie en eigen ingebracht casusmateriaal belichten we diverse aspecten.

Data: 6 mei, 20 mei en 3 juni 2014

Kijk voor meer informatie op de pagina van de PAO-cursussen