Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

PAO-cursus: Nederlandse kerkinterieurs door de eeuwen heen

Wanneer:vr 04-04-2014 10:00 - 18:00
Waar:Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38, Groningen, zaal 117

Onderwerp van deze eendaagse cursus is het historische kerkinterieur in Nederland als een theologische en historische vindplaats. In veel kerken vinden we losse onderdelen van de historische inrichting, maar soms ook bleven inrichtingsstukken in hun onderlinge samenhang bewaard als een ruimtelijk ensemble. Van de indrukwekkende St. Bavokerk in Haarlem tot de intieme dorpskerk van het Friese Kimswerd, elke kerk biedt ons toegang tot de boeiende leef- en geloofswereld van eeuwen geleden.

Historische kerkinterieurs informeren ons hoe de eredienst gevierd werd en welke theologische opvattingen bestonden over goed en kwaad, hoop en vrees, zonde en verlossing. Tegelijkertijd laten diverse ornamenten zien hoezeer de protestantse kerkruimte werd opgeëist door de maatschappelijke elite. Zo vormen kerkinterieurs culturele spiegels die ons naast het geloofsleven ook inzicht verschaffen in opvattingen over kunst en architectuur, ethiek en recht, openbaarbestuur en maatschappelijke verhoudingen in het verleden.

Deze cursus belicht de ontwikkeling van het kerkinterieur in Nederlandvanuit de Middeleeuwen tot aan het eind van de achttiende eeuw. Aan bod komen onder andere het middeleeuwse kerkgebouw, (zij)altaren in middeleeuwse kerken, katholieke liturgische wandnissen, de afscheiding tussen schip en koor, de Beeldenstorm, de overgang van beeld- naar tekstcultuur, de protestantse omgang met het lege koor, de beeldtaal van protestantse preekstoelen, protestantse tekstborden, continuïteit en verandering in de viering van eucharistie en avondmaal, de invloed van de adel en de opkomst van heraldiek en de ‘vergeten tweede Beeldenstorm’ in de Franse Tijd.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de PAO-cursussen