Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Vrouwen in dialoog

Wanneer:wo 15-05-2013 10:30 - 18:00
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, Zaal 253
STUDIEDAG TER ERE VAN RIET BONS-STORM

De jaarlijkse studiedag over gender en religie heeft dit jaar een speciaal karakter vanwege de 80e verjaardag van Riet Bons-Storm, emeritus hoogleraar Praktische Theologie en een van de pioniers van de feministische theologie in Nederland. We eren haar met een studiedag over interreligieuze dialoog, het onderwerp waar zij zich na haar emeritaat mee bezighoudt.

De prominente godsdienstwetenschapster Karen Armstrong definieerde in haar Gerardus van der Leeuw-lezing in 2008 het gemeenschappelijke in religies als ‘compassion’, medeleven. In de praktijk blijkt dit vaak ver te zoeken: maar al te vaak leiden religieuze verschillen tot conflict en onbegrip. Wereldwijd nemen vrouwen het initiatief om het gesprek met andere religies aan te gaan, om kennis te nemen van elkaar, tot begrip te komen en zo conflicten op te lossen.

Op de studiedag houden we ons bezig met vredesinitiatieven in Israël en met de bijdrage van vrouwen aan de interreligieuze dialoog in Nederland. Hierbij gaat het nog om een tweede dialoog: die tussen wetenschap en grassroots. Dit is een traditie in de feministische theologie, waar Riet zich altijd voor ingezet heeft. Op de studiedag komen beide groepen aan het woord. Meer informatie volgt; let op de website van de faculteit: www.rug.nl/ggw.

Vrouwen in dialoog
Vrouwen in dialoog

Met bijdragen van:

  • Al Nisa
  • Women in Black
  • De Oecumenische Vrouwensynode
  • Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn

En:

  • Anne-Claire Mulder (PThU)
  • Gé Speelman (PThU)
  • Erin Wilson (RUG)
  • Sabine Otten (RUG)

Prijs: 30 euro

Doelgroep: Alle geïnteresseerden

Inlichtingen bij: Mathilde van Dijk, mathilde.van.dijk@rug.nl ; zie ook www.rug.nl/ggw

Opgave voor 10 mei bij: receptie.ggw@rug.nl