Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Feestelijke opening Rudolph Agricola Seminar -boekpresentatie

Wanneer:ma 25-02-2013 16:00 - 18:30
Waar:Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38 Groningen

Rudolf Agricola: Licht uit het Noorden

Op maandag 25 februari vindt de feestelijke opening van het Rudolph Agricola Seminar plaats. Een en ander wordt gevierd met een mini-symposium en de presentatie van Fokke Akkerman ed., Rudolph Agricola: six lives and Erasmus’s testimonies (Assen: Van Gorcum 2012). Het boek zal worden aangeboden aan Dhr. Max van den Berg. Commissaris van de Koningin in Groningen.

Rudolf Agricola (1443-1485), zoon van de pastoor van Baflo, is wellicht de grootste Groninger ooit. In zijn tijd was hij wereldberoemd. Zijn bijnaam –‘ Licht uit het Noorden’ en de vele biografieën over hem laten zien hoe hoog zijn tijdgenoten hem aansloegen. Hij was humanist en universeel geleerde, deskundig in muziek, geneeskunde en de letteren. Na studies in Erfurt en Leuven, werkte hij in Italië en Duitsland, als docent en organist. In 1480 werd hij stadssecretaris in Groningen. Als zodanig vertegenwoordigde hij de stad als ambassadeur aan het Bourgondische hof.

Op het symposium bespreekt Marc van der Poel Agricola’s hoofdwerk De inventione dialectica en presenteert Fokke Akkerman de editie van zijn levensbeschrijvingen. Marc van der Poel is hoogleraar Latijnse Taal en Letterkunde van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Fokke Akkerman is emeritus hoogleraar Neo-Latijn aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij spreekt over Agricola’s levensbeschrijvingen en zijn brieven. Beide sprekers zijn experts op het gebied van  Rudolf Agricola en het Noordelijk humanisme, dat juist in en rond Groningen een grote bloei kende.

Het Rudolph Agricola Seminar verenigt alle onderzoekers van de RUG die zich met de premoderne periode bezighouden. In dit kader worden plm. 10 keer per jaar lezingen gehouden.

Inlichtingen bij: Dr. Mathilde van Dijk, mathilde.van.dijk@rug.nl , tel. 050-3634584/3635568

Website: www.rug.nl/ggw en https://agricolaseminar.wordpress.com/2013/01/22/rudolf-agricola-licht-uit-het-noorden-mini-symposium-en-boekpresentatie/