Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Oratie: ‘Kan een mens wel zeker zijn?’ Een moderne vraag in een oude Groningse disputatie

Wanneer:di 19-02-2013 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
dr. H. van den Belt
dr. H. van den Belt

Sinds 1 september 2012 is dr. H. van den Belt als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde godgeleerdheid: Bronnen, ontwikkeling en context’ verbonden aan de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze leerstoel is ingesteld vanwege de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, een vereniging die zich ten doel stelt op te komen voor de doorwerking van de geloofsleer van de Reformatie, zoals die in de gereformeerde belijdenisgeschriften is verwoord.

De leerstoel is in verband met de verhuizing van de Protestantse Theologische Universiteit naar Groningen verhuisd van de Universiteit Utrecht naar de Rijksuniversiteit Groningen. In Utrecht was Henk van den Belt van 2008-2012 werkzaam als bijzonder universitair docent vanwege de Gereformeerde Bond.

In zijn onderzoek ligt de focus op de ontwikkeling van de gereformeerde theologie in relatie tot de vroegmoderne context. Onder de titel ‘Kan een mens wel zeker zijn?’ Een moderne vraag in een oude Groningse disputatie hoopt dr. H. van den Belt op dinsdag 19 februari zijn oratie te houden.

Opgave: via cvb.rm@rug.nl o.v.v. Van den Belt