Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Oratie prof.dr. H.J. Paul

Wanneer:di 24-09-2013 16:15 - 17:00
Ziektegeschiedenissen: de discursieve macht van secularisatieverhalen
prof.dr. H.J. Paul
prof.dr. H.J. Paul

Oratie prof. dr. H.J. Paul, vanwege de IZB en de GZB, twee zendingsorganisaties binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Locatie: Aula, Academiegebouw, Rijksuniversiteit Groningen

Al sinds de achttiende eeuw doen secularisatieverhalen de ronde in het publieke domein: verhalen over afnemende godsdienstigheid, teruglopend kerkbezoek en tanende invloed van religieuze instituties. Deze oratie bespreekt de vraag hoe zulke secularisatieverhalen met profijt bestudeerd kunnen worden. Allereerst onderscheidt Herman Paul drie fasen in het wetenschappelijke debat dat de afgelopen halve eeuw over secularization narratives is gevoerd, toegespitst op de bijdrage die historici aan dit debat geleverd hebben. Vervolgens betoogt hij dat het tijd wordt voor een vierde fase, gefocust op wat de ondertitel van zijn rede de ‘discursieve macht’ van secularisatieverhalen noemt. Wat dit concreet betekent, zal hij uitleggen aan de hand van Ted Wickham en de Sheffield Industrial Mission in de jaren vijftig. Ten slotte betoogt hij dat dit type onderzoek niet uitsluitend academisch relevant is, maar ook nuttige inzichten oplevert voor, bijvoorbeeld, predikanten en kerkelijke werkers die in hun pastorale of missionaire praktijk met secularisatieverhalen worden geconfronteerd.

Per september 2012 is door de IZB en GZB een leerstoel Secultarisatiestudies ingesteld. Prof.dr. H.J. Paul stelt zich in deze positie ten doel beeldvorming en representatie van secularisatie in (met name) West-Europa te doordenken.