Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesCalendar

Studiedag: "Op eigen benen staan? Autonomie als horizon in de zorg"

Wanneer:ma 27-05-2013 09:30 - 16:00
Waar:Protestantse Theologische Universiteit, Oude Ebbingestraat 25, Groningen
Zingeving

Op maandag 27 mei 2013 organiseert het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg (een nieuw initiatief vanuit de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen) de studiedag "Op eigen benen staan? Autonomie als horizon in de zorg".

Het Noordelijk Netwerk voor Zingeving, Ethiek & Zorg wil een platform bieden voor kennisdeling op het gebied van zingeving, spiritualiteit en ethiek in de zorg binnen de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Tijdens deze eerste studiedag van het netwerk wordt gesproken over o.a. autonomie, zelfbeschikking en zelfredzaamheid in de zorgsector.

In de zorgsector is autonomie een waarde die niet meer weg te denken is. Zelfbeschikking en zelfredzaamheid, zelfmanagement en empowerment – ze vormen de wenkende horizon in de zorg.

‘Autonomie is een waardevol ideaal in de zorg (…) dat de relatieve kwetsbaarheid van lijdende mensen, beperkt en aangetast in hun vermogen om iets te kunnen, veronderstelt en streeft naar een optimaal herstel binnen de gegeven mogelijkheden,’ schreef prof. dr. Frits de Lange in zijn boek ‘In andermans handen, over flow en grenzen in de zorg’.

Maar gaan we daarmee de goede kant op? Staat autonomie niet haaks op de essentie van zorg voor kwetsbare, afhankelijke mensen? Wat zijn de sterke en zwakke punten van autonomie als horizon in de zorg? Waar stuit zij op haar grenzen? Dat zijn de vragen die tijdens de studiedag aan de orde komen.

> Bekijk het programma

De kosten voor de studiedag bedragen 30 euro. U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden via de website van de PthU. Betalingsgegevens en nadere informatie ontvangt u dan direct via e-mail.