Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesNews archiveNews in 2008

Prof. dr. Mona Siddiqui

Feminisme en islam
De faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap levert sinds enige jaren op verschillende wijzen een bijdrage aan het publieke debat over de islam in Europa. Naast veelvuldige deelname aan discussies in de media door prof.dr. F. Leemhuis, lezingen en publicaties van dr. M.W. Buitelaar, zijn er door de faculteit verscheidene openbare colleges en studiemiddagen rond de islam georganiseerd, zoals het debat over islam en integratie met Ayaan Hirsi Ali in 2003, een studiemiddag over de Deense cartoon-rellen in 2006 en in november van hetzelfde jaar in samenwerking met Studium Generale in Groningen, respectievelijk de Vu en de Balie in Amsterdam twee publiekslezingen van prof. Asma Barlas over Islam en feminisme.

De keuze van de faculteit om voor 2008 Mona Siddiqui als gasthoogleraar voor te dragen voor de Jantina Tammesleerstoel sluit nauw aan bij deze activiteiten. Prof. Siddiqui is een zeer veelzijdig wetenschapper die zich evenzeer thuisvoelt in academische discussies als in publieke debatten. Zij is niet alleen geschoold als arabist/islamoloog (specialisatie klassiek islamitsch recht) maar verricht ook antropologisch/ politicologisch godsdienstwetenschappelijk onderzoek onder hedendaagse Europese moslims en levert daarnaast door middel van optredens en andere bijdrage aan BBC-programma's, columns in o.a the Times en the Guardian en diverse adviserende functies een zeer actieve bijdrage aan het publieke debat over de islam in Groot-Brittanië.

De cliches voorbij. Religie, gender en het publiek debat

De opvattingen van moslima’s in het westen zijn het topje van een ijsberg. Uiteindelijk moeten islamitische samenlevingen bereid zijn om verschillende visies te omhelzen. Er is niet één ideaal dat de complexiteit van samenlevingen in de moderne wereld recht doet en dit is ook nooit zo geweest. Lees verder....

Webcast: role of women in islam
Professor Mona Siddiqui gaf een publiekslezing op de studiedag van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap over religie, gender en het publiek debat. Voordat de lezing begon, gaf ze Kennisdebat een korte schets van de inhoud in een webcast. Lees verder...