Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsProspective international students

Bachelor

Welke bachelorprogramma's?

-Theology (linken)

- Religious Studies (linken)

toevoegen in de tekst dat het om een Nederlands talig programma gaat en dat voor scholieren/potentiële studenten met een buitenlandse vooropleiding een NT2-examen vereist is. (verwijzing naar http://www.rug.nl/talencentrum/Taaltrainingen/Nederlandsvanderstaligen/voorbereidingstaatsexamen/nederlandsproefexamen ) en dat voor studenten uit Duitstalige landen (German speaking countries) er een speciale 'Intensivkurs Niederländisch für Studienbewerber" door de Universiteit Groningen is ontwikkeld om hen in korte tijd voor het examen voor te bereiden (verwijzing naar http://www.rug.nl/talencentrum/Taaltrainingen/Nederlandsvanderstaligen/voorbereidingstaatsexamen/intensivkursNiederlandischfurstudienbewerber

Last modified:26 May 2016 10.44 a.m.