Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Trauma, rouw, zingeving en welzijn (RUG)

Docent

Dr. Hanneke Muthert

Inhoud

Welke rol spelen religieuze, spirituele en ook seculiere levensvisies in onze reactie op traumatische gebeurtenissen en de verliezen die we lijden in het leven? Ofwel, wat is de relatie tussen welzijn, zingeving en levensbeschouwing in reactie op alledaagse en meer uitzonderlijke potentieel spanningsvolle levensomstandigheden?  Dit vak kan als 5 ECTS vak gevolgd worden (Trauma, rouw en zingeving), maar ook uitgebreid naar 10 ECTS (Trauma, rouw, zingeving en welzijn).

Doelen

  • Inzicht verwerven in theorievorming rond trauma, rouw en coping
  • Kennis van en reflectie op praktijk gericht onderzoek rond trauma, rouw en coping
  • Inzicht in en reflectie op hoe deze modellen en onderzoeksoutput van waarde zijn voor de praktijk van geestelijke verzorging?

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.

Aanmelden voor deze module


code THB3-GVTR

Inschrijfformulier
/ Meer Informatie / Rooster

Laatst gewijzigd:21 juni 2018 11:15