Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Introductie Religie, Gezondheid en welzijn

Docent

Dr. Anja Visser

Inhoud

In deze module werken we toe naar een theoretische en interculturele sensitiviteit die de basis vormt voor de rest van het masterprogramma Religion, Health and Well-being. We onderzoeken psychologische, antropologische, filosofische en historische perspectieven op vragen rondom de diversiteit in betekenissen van religie, gezondheid en welbevinden en hun consequenties voor de zorgpraktijk en - beleid. Dit doen we in groepsdiscussies rondom concrete casussen uit de gezondheidszorg en -beleid. In een groepsopdracht versterken we de interculturele en interdisciplinaire communicatievaardigheden die we in de groepsdiscussies oefenen. Tenslotte oefenen we onze reflectieve en onderzoeksvaardigheden door een onderzoeksvoorstel te ontwikkelen op basis van een casus uit de media

Doelen

Na afronding van deze module kun je:

  • Conceptualisaties van religie, gezondheid en welbevinden bespreken vanuit sociaal wetenschappelijk en geesteswetenschappelijk perspectief
  • De rol van etnische, culturele, sekse en sociaal-economische diversiteit in conceptualisaties van religie, gezondheid en welbevinden
  • Onderzoeken hoe de conceptualisaties van religie, gezondheid en welbevinden samenhangen met zorgpraktijken en -beleid
  • Vaardigheden in interculturele en interdisciplinaire communicatie laten zien
  • Een onderzoeksvoorstel ontwikkelen

Deze cursus is onderdeel van de PAO-opleiding Geestelijke verzorging.

Aanmelden voor deze module

code THM-RHW

Inschrijfformulier / Meer Informatie / Rooster

Laatst gewijzigd:21 juni 2018 11:08