Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Vrijzinnige vroomheid

Postacademisch onderwijs geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie.

De vrijzinnige theologie staat vooral bekend als een kritische theologie die de normatieve geldigheid van Bijbel, kerk en dogma heeft gerelativeerd. Toch heeft deze theologie een groot belang toegekend aan de vroomheid, die kan worden opgevat als een affect van het hart, dat zich uitdrukt in gedachten en tot een bepaalde levenshouding leidt.

We brengen de vrijzinnige vroomheid in beeld aan de hand van vier teksten die afkomstig zijn van Wilhelm Herrmann, Ernst Troeltsch, Karel Hendrik Roessingh en Albert Schweitzer. De vrijzinnige theologie en vroomheid zijn bekritiseerd door de dialectische theologie en vervolgens door de zogenaamde postmoderne en postliberale theologie. In het licht van die kritiek proberen we te komen tot een waardering van de vrijzinnige vroomheid en stellen we de vraag of zij geactualiseerd kan worden.

De teksten worden in een digitale reader aan de deelnemers ter beschikking gesteld. In de reader zijn de teksten van Herrmann, Troeltsch, Roessingh en Schweitzer opgenomen en een aantal teksten die helpen om de vrijzinnige vroomheid te duiden, met name uit A. Kubik, Protestantismus-Aufklärung-Frömmigkeit (Göttingen 2011) en D.F. Ford, The Modern Theologians (Oxford 2005).

vrome vrijzinnigheid

Docent: Prof. dr. H.S. Benjamins, bijzonder hoogleraar vanwege de VVP: “Vrijzinnige Theologie: Ontwikkeling en Doorwerking vanaf de 19e eeuw tot in het heden”

Omvang: 2,5 ects PKN

Data: 4 juni van 13.00 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur, 5 juni 2013 van 10.00 - 16.00 uur

Opgave: vóór 22 mei 2013 via het inschrijfformulier

Plaats: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, zaal 123

Kosten: € 125 euro

Cursuscode: RUG 21

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 14:54