Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

De gereformeerde en de radicale reformaties

Postacademisch onderwijs geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie.

Deze cursus gaat in op de verhouding tussen diverse varianten van de Reformatie in de 16e en 17e eeuw. Daarbij zal aandacht besteed worden aan continuïteit en discontinuïteit ten opzichte van de Middeleeuwen.

reformaties

Centraal staat de vraag hoe de radicale - vooral doperse Reformatie - en de gereformeerde Reformatie zich tot elkaar verhouden. Deze vraag zal aan de hand van bronteksten beantwoord worden. Aan de orde kunnen komen de visie op de kinderdoop, de invloed van de middeleeuwse mystiek, de relatie met de overheid, het martelaarschap, de relatie tussen het uiterlijke en innerlijke Woord. In actuele discussies - bijvoorbeeld tussen evangelische of charismatische christenen en reformatorische christenen - wordt vaak naar deze periode van de kerkgeschiedenis verwezen, omdat daar de wortels van actuele verschilpunten zouden liggen.

De cursus beoogt door middel van de bestudering van de kerkgeschiedenis te reflecteren op de vraag of het beroep op de kerkgeschiedenis terecht is en welke voetangels en klemmen er zijn. Tijdens de cursus krijgt u inzicht in de verschillende varianten van de Reformatie in hun onderlinge samenhang. U oefent in het lezen en analyseren van bronteksten en u bezint zich op het beroep op de kerkgeschiedenis in actuele discussies.

Ter voorbereiding van de cursus kunt u lezen Carter Lindberg, The European Reformations (West Sussex, 2009) [second edition], 472 p., € 30,00 (ISBN: 9781405180672).

Docent: Prof. dr. H. van den Belt, bijzonder hoogleraar gereformeerde godgeleerdheid aan de RUG

Omvang: 2,5 ects PKN

Data: 8 april, 22 april, 13 mei, 27 mei, 10 juni en 24 juni 2013, 13.30 - 16.30 uur

Opgave: vóór 15 maart 2013 via het inschrijfformulier

Plaats: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, Zittingszaal (m.u.v. 13 mei 2013: zaal 123)

Kosten: € 125,00.

Cursuscode: RUG 23.

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 14:53