Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2017-2018

PAO cursus Train de trainer

Spirituele autobiografie als methodische reflectie- en oefenpraktijk

Aan de hand van een thematische opzet en met de spirituele ontwikkeling als uitgangspunt wordt u op creatieve wijze begeleid in de opzet en uitvoering van uw persoonlijke autobiografie. Het vermogen tot reflectie wordt vergroot waarbij de regie in eigen handen blijft. Deze week met een terugkomdag is de eerste van twee of drie modules die tezamen de opleiding vormen tot trainer ‘spirituele autobiografie’.

train de trainer
train de trainer

Naast een vervolglijn oefenpraktijk/co-trainerschap met bijbehorende pastorale supervisie en een adequate verbinding met de eigen vakbiografie, behoort ook het onderzoeken van een adequate vertaalslag van deze bestaande methodiek naar een specifiek werkveld tot een mogelijk vervolg, gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

De opleiding beoogt hedendaagse religieuze/spirituele diversiteit en existentiële vragen op een methodische wijze bespreekbaar te maken in kleine groepen. De methode, ontwikkeld door drs. Jannet Delver is sinds 2009 met name toegepast bij patiënten met de diagnose kanker, maar ook voor andere doelgroepen is de methode geschikt. Deze opleiding wordt sinds 2014 gegeven voor ervaren theologen / geestelijk verzorgers en is geaccrediteerd door SKGV en PKN. Het volgen van deel 1 van de cursus staat ook open voor andere beroepsgroepen

Dit eerste deel van de cursus bestaat uit vijf intensieve trainingsdagen op locatie (het verblijfstarief is dus inbegrepen in de totaalsom) met daarna een terugkomdag op de RUG.

Gestreefd wordt naar een diverse groep deelnemers uit verschillende werkvelden. Binnen de eerste week staat het zelf volgen van de training centraal naast een eerste vertaalslag naar de eigen praktijk. Op de terugkomdag wordt een planning gemaakt voor het vervolg.

Er is plaats voor maximaal 8 deelnemers.

Meer informatie

Docent Hanneke Muthert, Gerda Wiersma (RUG) i.s.m. Jannet Delver (VU/VUmc)
Omvang 2,5 ECTS
Data 9-13 april 2018 terugkomdag maandag 28 mei 2018
Tijd Nader bericht volgt
Locatie 9-13 april: een klooster, nader bericht volgt; 28 mei: RUG GGW
Literatuur Voor deel 1 van deze cursus wordt geen literatuur opgegeven.
Kosten 1120 euro (720 euro cursuskosten plus 400 verblijfskosten)
Cursuscode RUG-50
Inschrijven Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 31 januari 2018
Doelgroep Predikanten, kerkelijk werkers, kerkelijk bestuurders, geestelijk verzorgers, GGZ-professionals en overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod en door SKGV
Laatst gewijzigd:26 juni 2017 11:43