Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)Aanbod PAO 2017-2018

PAO cursus Trauma, rouw en zingeving

Beeld: Janne. Kunstenaar: Esther Veerman, Stichting Kunst uit Geweld.
Beeld: Janne. Kunstenaar: Esther Veerman, Stichting Kunst uit Geweld.

Meer zicht op trauma, rouw en zingevingsprocessen in hun onderlinge samenhang met oog voor theorie én praktijk is wat we ook dit jaar graag aanbieden. Naast de cursusdag in Groningen vormt een interactieve digitale leeromgeving (Small Private Online Course) met diverse werkvormen en veel ruimte voor uitwisseling binnen de groep, onderdeel van het programma.

Opbouw van het programma

Gedurende twee maanden bestudeer je op zelfgekozen tijdstippen zes onderwerpen, (ofwel zes weken in de terminologie van de SPOC). Elke week kost inclusief het maken van de opdrachten, bij benadering 12 uur tijdsinvestering. Plan deze uren goed in de weken voorafgaand aan de terugkomdag om maximaal te kunnen profiteren van elkaars inzichten en feedback. Tijdens de Groningse terugkomdag vindt persoonlijke uitwisseling en verdieping plaats en nadere toespitsing op de eigen beroepspraktijk.

Beide thema’s ‘trauma’ en ‘rouw’ worden uitgediept vanuit de godsdienstpsychologie, waarbij de link met zingeving en geloofsbeleving cruciaal is.

Trauma

Bij het onderdeel trauma kijken we naar de diverse fundamentele noties wanneer de ontwikkeling van het opgroeiende kind minder positief verloopt. Daarbij worden onder meer de hechtingstheorie en ook mentalisatieprocessen verbonden aan specifieke (persoonlijkheids)stoornissen. Bepaalde crises in de kindertijd maar ook in het volwassen leven raken aan die basale aannames in het leven die op hun beurt verbonden zijn met religieuze tradities en cognitieve overtuigingen.

Rouw

Bij het onderdeel rouw benaderen we het vermogen om te rouwen vanuit de object-relationele psychologische ontwikkelingstheorie. Wanneer dit vermogen onvoldoende ontwikkeld is, wordt zinbeleving of zinervaring in het leven heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Daarnaast staan we stil bij de diverse rouwmodellen.

Meer informatie

Docent J.K. Muthert & J. Schaap-Jonker
Omvang 3 ECTS
Data 6 SPOC weken (vanaf week 8) terugkomdag (Groningen): 16 april 2018
Tijd 10.00-16.00
Locatie Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, Groningen.Zaal 117.
Literatuur In SPOC
Kosten 175 euro inclusief lunch op terugkomdag
Cursuscode RUG 30
Inschrijven Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao
Doelgroepen predikanten, kerkelijk werkers, kerkelijk bestuurders, geestelijk verzorgers, GGZ-professionals en overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod en door SKGV
Laatst gewijzigd:26 juni 2017 11:42