Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)Aanbod PAO 2017-2018

PAO Cursus Kuiterts erfenis

Het werk van Kuitert heeft in het Nederlandse theologische landschap voor veel beroering gezorgd. In november 2016 verscheen zijn biografie Spreken over boven door Gert Peelen. Op 8 september 2017 overleed Kuitert. Er is alle reden om zijn werk nog eens tegen het licht te houden en te bevragen. In deze tweedaagse cursus staan vooral drie zaken centraal. 1. Kuitert geldt als een afbraaktheoloog, maar zitten er in zijn latere boeken, vooral Over religie (2000) en Voor een tijd een plaats van God (2002) ook positieve aanknopingspunten voor een religieuze levenshouding en een theologie? 2. Hoe verhoudt Kuitert zich tot vrijzinnig gedachtengoed? Kuitert was afkomstig uit de Gereformeerde Kerken die aanvankelijk weinig met vrijzinnigheid op hadden. In hoeverre zit er vrijzinnigheid in zijn theologie, met name in de twee bovengenoemde boeken? 3. Kuitert is beroemd of berucht geworden met zijn uitspraak dat alle spreken over boven van beneden komt. Hoe moeten we die uitspraak waarderen en is de theologie daarmee gediskwalificeerd? De studiedagen bestaan uit een mix van achtergrondinformatie, tekstlezingen en gesprek om het belang van Kuiterts theologie voor ons vandaag te peilen.    

H.M. Kuitert (Jac. de Nijs (Anefo) - Nationaal Archief, Fotocollectie Anefo)
H.M. Kuitert (Jac. de Nijs (Anefo) - Nationaal Archief, Fotocollectie Anefo)

Docent Prof. dr. Rick Benjamins
Omvang 2,5 ECTS
Data 18 en 19 juni 2018
Tijd 10.00-17.00 uur
Locatie

Zaal 117, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Eventuele overnachting moet door deelnemers zelf geregeld worden. Een geschikte plek daarvoor is bijvoorbeeld het University Hotel, zie http://www.rug.nl/(...)ss/university-hotel/ (Dit hotel ligt hartje centrum, vlakbij de Boteringestraat. Tip: vraag om een kamer die niet aan de straatkant ligt, voor een optimale nachtrust!)

Literatuur Gert J. Peelen, Spreken over boven; H.M. Kuitert, Over religie; H.M. Kuitert, Voor een tijd een plaats van God
Kosten 260,-
Cursuscode RUG-55
Inschrijven Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 mei 2018
Doelgroep Predikanten, kerkelijk werkers, kerkelijk bestuurders, overige belangstellenden
Accreditatie
Laatst gewijzigd:14 december 2017 12:13