Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)Aanbod PAO 2017-2018

PAO cursus Herman Bavinck en hete hangijzers in de gereformeerde theologie

Omslag van het boek Herman Bavinck, Geloofszekerheid, teksten ingeleid en geannoteerd door Henk van den Belt (Soesterberg: Aspekt, 2016)
Omslag van het boek Herman Bavinck, Geloofszekerheid, teksten ingeleid en geannoteerd door Henk van den Belt (Soesterberg: Aspekt, 2016)

Aan de hand van het werk van Herman Bavinck bespreken we een zestal spannende onderwerpen uit de gereformeerde theologie: De Schrift, de predestinatie, de apologetiek, geloof en wedergeboorte, de kerk en de eschatologie.

Docent Prof.dr. Henk van den Belt
Omvang 2,5 ECTS

Data

Op de vrijdagen 2 en 16 februari en 9 maart 2018
Tijd 10.00-16.00 uur
Locatie Kerkelijk centrum Eben Haëzer (Schoutstraat 8a) Woudenberg
Literatuur Capita selecta uit de Gereformeerde Dogmatiek en andere werken van Bavinck
Kosten € 275,00 (inclusief lunch)
Cursuscode RUG-51
Inschrijven Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 5 januari 2018
Doelgroepen Predikanten, kerkelijk werkers en overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod
Laatst gewijzigd:26 juni 2017 11:40