Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2017-2018

PAO cursus Een christelijke wereldbeschouwing: geschiedenis en relevantie

'Mattheus met de engel' (1661) van Rembrandt van Rijn (1606-1669). Het origineel is een 'olie op doek' schilderij van 96 x 81 cm. en bevindt zich in het Louvre in Parijs.
'Mattheus met de engel' (1661) van Rembrandt van Rijn (1606-1669). Het origineel is een 'olie op doek' schilderij van 96 x 81 cm. en bevindt zich in het Louvre in Parijs.

Na een historische inleiding en kennismaking met het concept ‘worldview’ of ‘wereldbeschouwing’ aan de hand van teksten van de theologen James Orr (1844-1913) en Herman Bavinck (1854-1921) behandelt de cursus enkele thema’s uit de christelijke traditie en de verwerking daarvan in de gereformeerde theologie. Het gaat daarbij niet om een dogmatische behandeling van de thema’s maar relevantie van deze thema’s voor een christelijk perspectief op de natuur, de geschiedenis en de mens. De tekst van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel fungeert als ‘aangever’ van de thema’s: Godsbeeld, schepping, geschiedenis, verlossing, het Woord, de kerk en de mens in eschatologisch perspectief.

Meer informatie

Docent Prof.dr. Henk van den Belt
Omvang 2,5 ECTS
Data Op de donderdagen 19 en 26 april, 3, 17, 24 en 31 mei en 14 en 21 juni
Tijd 19.00-21.00 uur
Locatie zaal 130, Faculteit GGW, Oude Boteringestraat 38
Literatuur Een introductie op het concept ‘Christian Worldview’ en capita selecta uit de geschiedenis van de theologie nav de gekozen deelthema’s.
Kosten € 150,00
Cursuscode RUG-52
Inschrijven Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 maart 2018
Doelgroepen Predikanten, kerkelijk werkers, overige belangstellenden
Accreditatie Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod
Laatst gewijzigd:26 januari 2018 11:58