Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2016-2017

PAO-cursus: Hou toch op over God!

Wanneer spreken over God niet lukt en niet landt

Kort na zijn dood verscheen de laatste dichtbundel van Joost Zwagerman, Wakend over God. Deze bundel raakt een snaar. Ineens gaan de gesprekken over God, echt en intens, tot in ‘De wereld draait door’ toe. Het kan dus: spreken over God zonder dat het verdacht is voor bijvoorbeeld DWDD-kijkers.

Links: Schepping van Adam, Bernwardstür, Hildesheim, ca 1015 . Rechts: Rothko, Magenta, Black, Green on Orange, 1949
Links: Schepping van Adam, Bernwardstür, Hildesheim, ca 1015 . Rechts: Rothko, Magenta, Black, Green on Orange, 1949

Maar kerkelijk spreken over God lijkt vaak wèl verdacht. Ook binnen de kerk wordt dat gevoeld. Roept kerkelijke taal niet onmiddellijk het beeld op van spruitjeslucht en stoffigheid, of van een almachtige boosdoener die met zalvende taal in bescherming wordt genomen? Moeten predikanten hun taal niet aanpassen, omdat het “voor een buitenstaander is alsof je naar een Chinees schouwspel zit te kijken” (dr. Arjan Plaisier, in Trouw, 1 oktober 2015)? Maar wat is het alternatief?

Voortbouwend op het Najaarscolloquium van 11 november gaan deelnemers samen met het college van bijzonder hoogleraren aan de slag: welke wegen staan er open om een nieuw, onverdacht spreken over God te ontwikkelen?

Voor elke studiedag krijgen deelnemers ter voorbereiding twee teksten te lezen.

Deze cursus kan ook los van het Najaarscolloquium gevolgd worden.

Meer informatie

Docent

Prof. dr. Henk van den Belt, prof. dr. Rick Benjamins, prof. dr. Herman Paul, prof. dr. Wouter Slob, prof. dr. Edward van ’t Slot, dr. Anne Marijke Spijkerboer

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

15 december 2016, 19 januari 2017, 9 februari 2017

Tijd

10.30-16.00 uur

Locatie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Literatuur

Wordt van tevoren uitgereikt

Kosten

€ 175

Cursuscode

RUG-45

Inschrijven

Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 december 2016

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod en door de SKGV

Laatst gewijzigd:30 mei 2016 14:56