Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2016-2017

PAO cursus: De doop als twistappel in de Reformatie

De doop als twistappel in de Reformatie

In deze cursus bestuderen we bronteksten uit de zestiende eeuw om beter zicht te krijgen op de discussies die toen rondom de kinderdoop en de (over)doop speelden en zo hedendaagse posities beter te begrijpen.  In gesprekken tussen evangelische christenen en andere protestanten is de kinderdoop vaak een punt van discussie. In die discussie beroepen beide partijen zich op de geschiedenis. Is de kinderdoop slechts een late traditie die niet op het Nieuwe Testament teruggaat? Of bewijst de geschiedenis van de radicale doperse beweging uit de tijd van de Reformatie juist dat de kinderdoop wel heel belangrijk is? In deze cursus bestuderen we bronteksten uit de zestiende eeuw van katholieke, protestantse en doperse auteurs om zicht te krijgen op de discussies die toen speelden en hedendaagse posities beter te begrijpen. Aan de orde komen onder andere verschillende doopliturgieën, de doop in de protestantse belijdenisgeschriften, de vroege ontwikkeling van de gereformeerde verbondsleer, de verhouding tussen doop en het doen van belijdenis en de relatie tussen het sola scriptura en de traditie.

Meer informatie

Docenten

Prof. dr. Henk van den Belt

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

Donderdag 1,15 en 29 juni 2017

Tijd

10.00 – 16.00 uur

Locatie

Zaal 032 en zaal 117, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen.

Literatuur

Bronteksten en secundaire literatuur worden digitaal ter beschikking gesteld.

Kosten

275,00 euro

Cursuscode

RUG-34

Inschrijven

Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 mei 2017

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN

Laatst gewijzigd:23 november 2016 13:48