Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)Aanbod PAO 2016-2017

PAO cursus: Johann Sebastian Bach, de vijfde evangelist?

Het verloop van de liturgie op de 1e Advent te Leipzig, door Bach opgetekend.
Het verloop van de liturgie op de 1e Advent te Leipzig, door Bach opgetekend.

Dit jaar staat opnieuw een cursus rond Johann Sebastian Bach op het programma. Op deze studiedagen wordt een antwoord gezocht op de vraag of hij terecht ‘de vijfde evangelist’ en ‘het muzikale Godsbewijs’ wordt genoemd.

U krijgt aan de hand van voorbeelden uitleg over de manier waarop tekst en muziek met elkaar verbonden zijn. De achtergrond hiervan vormt de klassieke leer van de rhetorica die in het onderwijs een verbinding met muziek aanging en de werkwijze van componisten in Midden-Duitsland bepaalde. In deze traditie hadden composities die voor de liturgie waren bestemd hetzelfde doel als preken: uitleggen.

Naast de rhetorica krijgen enkele composities van Bach bijzondere aandacht: de passionen, het Weihnachtsoratorium en de Hohe Messe.. Aan de hand van voorbeelden zal geillustreerd worden op welke manier theologische noties in de composities gestalte kregen.

De cursus is bedoeld voor docenten (godsdienst, levensbeschouwing, geschiedenis, filosofie), predikanten en andere geïnteresseerden.

Meer informatie

Docent

Dr. Jan Luth (universitair docent Liturgiewetenschap)

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

29 maart en 5 april 2017

Tijd

10.00 - 16.30 uur

Locatie

Lokaal 117, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Literatuur

Christoph Wolff, Johann Sebastian Bach. Zijn leven, zijn muziek, zijn genie, Utrecht 2000

Kosten

€ 260,00

Cursuscode

RUG-6

Inschrijven

Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 maart 2017

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, docenten, overige belangstellenden

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod

Laatst gewijzigd:14 december 2018 15:03