Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2015-2016

PAO cursus: Ons hart en zijn begeren: Verlangen als theologisch thema

‘Verlangen’ is een thema dat frequent opduikt in het theologische gesprek. De feministische theologe Coakley schreef over seksueel verlangen en verlangen naar God, de Lutheraan Wannenwetsch kritiseerde het verlangen naar verlangen van een laatkapitalistische samenleving, in de evangelicale en charismatische wereld zijn er grote spanningen rondom het ‘prosperity gospel’ waarin een verlangen naar welvaart tot uitdrukking komt en voor de postmodernen Kearney en Caputo lijkt het verlangen juist een plaats waar God voet aan de grond in deze wereld krijgt.

Hart van het verlangen

Hoe zit dat met verlangen? Is ons verlangen al te menselijk en valt het onder theologische kritiek of laat verlangen zich vormen in de school van de godsdienst? Is ons verlangen altijd al gemanipuleerd of is er – daarin of daarnaast ? – een verlangen naar God of een door God gewekt verlangen?

Op het najaarscolloquium zijn dergelijke vragen opgeworpen en belicht vanuit de breedte van het college van bijzondere hoogleraren. In deze cursus (die onafhankelijk van het colloquium te volgen is) wordt deze thematiek verder uitgediept.  

Meer informatie

Docent

Prof. dr. Henk van den Belt, prof. dr.Rick Benjamins, prof. dr. Herman Paul, prof. dr.Wouter Slob, prof. dr. Edward van ’t Slot

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

14 januari, 18 februari en 7 april 2016

Tijd

10.30-16.30 uur

Locatie

Zittingszaal, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap RUG, Oude Boteringestraat 38, Groningen (onder voorbehoud)

Literatuur

Wordt nader bekendgemaakt

Kosten

€ 175

Cursuscode

RUG-42

Inschrijven

Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 1 januari 2016

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod

Laatst gewijzigd:21 mei 2015 19:10