Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2015-2016

PAO cursus: God dringt aan om te bestaan

Omslag boek Caputo
Omslag boek Caputo

In deze tweedaagse cursus bespreken wij het boek van John Caputo, The Insistence of God: A Theology of Perhaps. In dit boek werkt Caputo zijn ‘zwakke theologie van de gebeurtenis’ uit. God existeert niet, maar God insisteert. Dat wil zeggen dat in de naam van God een roep uitgaat die van ons vraagt om hem te laten bestaan.

“God is great, God is good. Yes, yes. Perhaps. That is the promise and the risk. It’s all quite precarious and God knows how much damage can be done by that kind of talk, which is just as famous for spilling blood as for letting justice flow like water.”

Caputo verstaat zich in dit boek met andere denkers van Kant en Hegel tot Milbank en Zizek en geeft zijn theologische positie daardoor reliëf. Zijn boek reikt perspectieven aan om in het spoor van Kuitert (God is van verbeelding) en Hendrikse (God bestaat niet, maar gebeurt) boven hen uit te komen.

Meer informatie

Docent

Prof. dr. Rick Benjamins

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

15 en 16 juni 2016

Tijd

10.30 -17.00 uur

Locatie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, 117

Literatuur

John D. Caputo, The Insistence of God: A Theology of Perhaps, Indiana University Press 2013

Kosten*

260,-

Cursuscode

RUG-43

Inschrijven

Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 15 mei 2016

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden

Accreditatie

Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod

Laatst gewijzigd:01 juni 2015 15:43