Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)Aanbod PAO 2015-2016

PAO cursus: De evangelische beweging als spiegel

Johannes de Heer (bron: www.meerjohannesdeheer.nl )
Johannes de Heer (bron: www.meerjohannesdeheer.nl )

De legitimiteit van de kinderdoop, het zingen van opwekkingsliederen, de muziek van Hillsong, Gemeente Groei Groepen, nieuwe gebedsvormen, de Alpha-cursus en aankondigingen van de eindtijd roepen in kerken steeds weer discussie op.

‘Evangelische’ impulsen zijn voor de één een steen des aanstoots, maar vormen voor de ander een welkome aanzet tot vernieuwing. Ondertussen verschuift het zwaartepunt van het wereldchristendom naar Afrika, Azië en Latijns-Amerika – gebieden waar de pinksterbeweging een onstuimige groei doormaakt. Theologen vragen zich in alle ernst af of het waar is dat de kerk in de eenentwintigste eeuw slechts evangelicaliseert of seculariseert.

Deze cursus belicht de spannende historische relatie tussen de evangelische beweging en de gereformeerde traditie in Nederland. Wanneer is er een scheidslijn tussen beide groepen ontstaan? Waarin verschillen evangelischen en gereformeerden eigenlijk van elkaar? Waar ligt voor gereformeerde protestanten de aantrekkingskracht van de evangelische beweging? En waar treedt de ergernis op?

Aan bod komen het ontstaan van de evangelische beweging in de achttiende eeuw, de introductie in Nederland in de negentiende eeuw en de relatie tussen gereformeerde en evangelische protestanten in Nederland in de eerste helft van de twintigste eeuw. We denken bijvoorbeeld aan de plaats die beeldbepalende figuren als Jan de Liefde en Johannes de Heer innamen in de Nederlandse religiegeschiedenis.

De cursus helpt de deelnemers hedendaagse discussies in historisch perspectief te plaatsen. De theologische thema’s die besproken zullen worden bevinden zich op het terrein van de ecclesiologie en de eschatologie, de omgang met de traditie en de spiritualiteit.

Meer informatie

Docent

Prof. dr. Henk van den Belt en Mirjam Hofman MA

Omvang

2,5 ECTS

Datum/Data

Donderdag 14 en 28 april en 12 mei 2016. Bij voldoende belangstelling uit het zuiden en midden van het land is het ook mogelijk de cursus in Woudenberg aan te bieden op dinsdag 24 mei, donderdag 9 juni en donderdag 23 juni 2016.

Tijd

10.00-16.00

Locatie

Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen, zaal 117

Literatuur

Nader aan te kondigen

Kosten*

275 euro

Cursuscode

RUG-44

Inschrijven

Via het inschrijfformulier op www.rug.nl/ggw/pao vóór 15 maart 2016

Doelgroep

Predikanten, kerkelijk werkers, geestelijk verzorgers, overige belangstellenden

Accreditatie (kies uit)

Geaccrediteerd door PKN voor permanente educatie in Open Erkend Aanbod

Laatst gewijzigd:29 januari 2016 15:14