Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Narcisme, religie en jongerencultuur

Postacademisch onderwijs geaccrediteerd door de SKGV en door de PKN voor permanente educatie
Narcissus, Caravaggio
Narcissus, Caravaggio

Narcisme is overal zichtbaar. In het gevoel uniek te zijn, in het gevoel overal recht op te hebben, in een ieder-voor-zich mentaliteit, in de dynamiek van relatieproblemen,in de behoefte om gezien te worden en de bijbehorende sociale media, in een opvoedingscultuur waarin een kind tot prins of prinses verheven wordt, in de graaicultuur, en ga zo maar door. Narcisme wordt breed omschreven als een sterke psychologische belangstelling voor zichzelf.

Narcisme kan normaal van aard zijn, maar ook pathologisch. Bij het narcistische project gaat het om een mateloze gerichtheid op zichzelf met als belangrijkste inzet een grote, zo niet buitensporige zelfwaardering.

Recent is in dit verband gesproken over een ‘narcistische epidemie’ (Twenge & Campbell, 2009), waarbij onder jongeren en studenten een toename in narcistische kenmerken gevonden wordt. Narcistische persoonskenmerken en een narcistische cultuur beïnvloeden de wijze waarop religie gestalte krijgt en ervaren wordt.

Deze cursus is bedoeld voor predikanten, geestelijk verzorgers, GGZ-professionals

In deze cursus wordt gewerkt met godsdienstpsychologische theorieën. Hierbij krijgen jongeren en jongerencultuur bijzondere aandacht en wordt gezocht naar wegen om jongeren die kampen met een narcistische kwetsbaarheid en leven in een narcistische cultuur adequaat te benaderen en te begeleiden.

Docent : Dr. J. Schaap-Jonker

Omvang : 28 uur, 7 studiepunten (SKGV), 70 uur, 2,5 ECTS (PKN)

Datum : donderdag 16 januari en donderdag 30 januari 2014

Tijdstip: 10.00-16.00 uur

Opgave : vóór 1 december 2013 via het inschrijfformulier .

Plaats : Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Kosten: € 250,-

Cursuscode: RUG 14

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 15:02