Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsPostacademisch Onderwijs (PAO)

Zelfontplooiing: een theologische peiling

Postacademisch onderwijs geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie
zelfontplooiing

In vervolg op het gelijknamige colloquium van 8 november 2013 biedt deze cursus een reeks verdiepende colleges over ‘zelfontplooiing’ als dominant vertoog in onze tijd. Wat is zelfontplooiing, hoe duikt dit op in de pastorale en kerkelijke praktijk en wat valt er vanuit christelijk perspectief over te zeggen?

Deze cursus is bedoeld voor predikanten, kerkelijk werkers en theologisch geïnteresseerden

Docenten : Prof. dr. Henk van den Belt, prof. dr. Rick Benjamins, prof. dr. Herman Paul, prof. dr. Wouter Slob en dr. Edward van ’t Slot.

Omvang : 2,5 ECTS

Datum : 12 december 2013, 9 januari, 13 februari, 13 maart, 10 april en 15 mei 2014

Tijdstip: 13.00–17.00 uur

Opgave : vóór 12 november 2013 via het inschrijfformulier .

Plaats : Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Kosten: € 125,-

Cursuscode: RUG 26

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. Herman Paul: h.j.paul@rug.nl

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 15:00