Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Theology and Religious StudiesEducationGraduate Programme for Professionals (PAO)

De Dode Zeerollen, de Bijbel en de wereld van het vroege Jodendom en het vroege Christendom

Postacademische cursus geaccrediteerd door de PKN voor permanente educatie
Qumran, Israël

Postacademische cursus in samenhang met de tentoonstelling in het Drents Museum, 9 juli 2013 tot en met 5 januari 2014. Het Drents Museum werkt voor deze tentoonstelling nauw samen met gastconservator prof. dr. Mladen Popović van het Qumran Instituut van de Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap.

De Dode Zeerollen hebben onze kennis en ons beeld van de Joodse religie en cultuur van meer dan tweeduizend jaar geleden ingrijpend veranderd, en daarmee ook van het vroegste christendom dat als Joodse stroming is begonnen. Dankzij de ontdekking van de Dode Zeerollen krijgen we inzicht in de veelvormigheid en dynamiek van de Joodse religie en cultuur, een veelvormigheid en dynamiek die we voor de moderne ontdekkingen zo niet kenden of zelfs maar voor mogelijk hielden.

In de cursus zal prof. Popović nader ingaan op de Dode Zeerollen, de wereld waarin ze zijn geschreven, verzameld en verstopt, en het grote belang van de Dode Zeerollen voor onze kennis van de Bijbel, de Joodse religie en cultuur en de vroegste christenen.

Thema’s van de bijeenkomsten:

1. Waar, wanneer en door wie zijn ze gevonden? De moderne ontdekking van de Dode Zeerollen en het onderzoek
2. Was er een Bijbel? De Dode Zeerollen en de Bijbel
3. Van wie waren de Dode Zeerollen? De archeologie van Qumran en de grotten
4. Van Joodse Wet en Einde der Tijden tot opstanding van de doden en de Messias: De Dode Zeerollen en Joodse en christelijke teksten
5. Waarom zijn ze verborgen? De wereld van de Dode Zeerollen

Deze cursus is bedoeld voor predikanten, professionals en algemeen belangstellenden

Docent: Prof. dr. Mladen Popović

Omvang: 2,5 ECTS

Datum: 2 september, 16 september, 23 september, 7 oktober en 28 oktober 2013

Tijdstip: 13.45-16.45 uur

Opgave: vóór 1 september 2013 via het inschrijfformulier.

Plaats: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap, Oude Boteringestraat 38, Groningen

Kosten: € 324,95 inclusief alle literatuur die collectief door de docent wordt besteld en geleverd op het eerste college. Indien u de vertaling reeds in uw bezit heeft, betaalt u € 290,-. Bij opgave aangeven met of zonder vertaling.

Literatuur: M. Popović, ‘De Dode Zeerollen: Nieuw licht op de schatten van Qumran’ (WBooks: Zwolle, 2013). F. García Martínez, M. Popović en A.S. van der Woude, ‘Rollen van de Dode Zee’ (3e ed.; Ten Have: Utrecht, 2013).

Cursuscode: RUG 24

Laatst gewijzigd:24 mei 2016 14:55