Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinorenReligion and Art

Bijbel in zijn culturele context

ECTS: 5

In deze module plaatsen we de Bijbel in zijn eigen culturele context. In het eerste gedeelte van de module gaan we in op geschiedenis en literatuur van het oude Israël en het vroege Jodendom in samenhang met de omringende culturen in het Oude Nabije Oosten, zoals Assyrië, Babylonië en Perzië. We schenken aandacht aan de literaire, historische en culturele context waarbinnen de verschillende delen van het Oude Testament ontstaan zijn. In het tweede blok gaan we verder met de opkomst van het vroege christendom in aansluiting op het antieke Jodendom en in de brede context van het Romeinse rijk en de Griekse cultuur. We besteden vooral aandacht aan de evangeliën als eerste biografieën van Jezus met elk een eigen plot en aan de apostel Paulus, die het evangelie verspreidde binnen de Grieks-Romeinse wereld.

Laatst gewijzigd:27 maart 2017 15:56