Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinorenReligion and Art

Bijbel en muziek: was Bach de vijfde evangelist?

ECTS: 5

De module richt zich op de verhouding tekst en muziek in de composities van Johann Sebastian Bach. Aandacht wordt gegeven aan de liturgische contekst van zijn werken, de toepassing van rhetorica en in het bijzonder aan de tekst van de Matthaus Passion en zijn betekenis.

Laatst gewijzigd:27 maart 2017 15:56