Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMinorenReligion in the modern world

Religion in the modern world

Living religion(s): Challenge what you (think you) know about religion!

Overal ter wereld zijn dagelijks sociale en politieke processen gaande die zonder kennis van religie niet te begrijpen zijn. Maar wat wordt er precies verstaan onder religie?

Deze minor kijkt vooral naar hoe religie wordt geleefd, naar religieuze praktijken in plaats van alleen de doctrines. De vraag ‘wat doet men’ staat centraal, niet alleen de vraag ‘wat gelooft men’. Uitgangspunt is dat religies niet als een op zichzelf staand fenomeen begrepen kunnen worden, maar dat zij juist in hun historische en culturele context begrepen dienen te worden.

Religies zijn dynamisch, worden voortdurend bediscussieerd, leiden tot conflicten, zijn intern tegenstrijdig. Kortom, religies worden beoefend door concrete mensen in concrete samenlevingen. Of men nu zelf gelooft of niet, via deze mensen maken religies deel uit van onze cultuur, van onze verbeelding van de wereld. Wanneer deze contextuele benadering wordt gevolgd verdwijnen vele vooroordelen die ontstaan door de benadering van ‘religie’ als een op zichzelf staand object.

We nodigen je uit om de wereldreligies islam, hindoeïsme en boeddhisme te bestuderen. Daarnaast is er ook aandacht voor rituelen en praktijken in de westerse wereld. Dit zal gebeuren vanuit een culturele-antropologische en godsdienst-wetenschappelijke invalshoek. Deze disciplines zullen tijdens de minor worden geïntroduceerd. Het doel van de minor is om je de conceptuele kaders aan te reiken om religie in de moderne wereld te leren interpreteren en te analyseren.

De voertaal binnen deze minor is Engels. For more information contact Peter Berger, minor coordinator.

printView this page in: English