Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsMasteropleidingenInterviews

Research Master Student

Anneleen Veldhuis
Anneleen Veldhuis

Na mijn bachelor antropologie en religiewetenschap aan de Universiteit Utrecht heb ik gekozen voor de research master Religion and Culture aan de RUG vanwege de kleinschaligheid en de mogelijkheid om zelf traineeships in te vullen.

Ik bestudeer de antropologie van het hedendaags christendom met speciale aandacht voor snelgroeiende (migranten)kerken in Nederland en ontwikkelingslanden. Na een jaar High School in Mississippi kwam ik tot de conclusie dat religie zeer cultureel bepaald is. Tijdens mijn onderzoek in Zuid-Afrika ontdekte ik dat religie en moderniteit elkaar juist aanvullen en gebruiken. Ik kan nu beter gefundeerd onderzoek doen naar de verschillende manieren waarop mensen betekenis geven aan henzelf en de wereld om hen heen. De antropologie is hierdoor niet alleen een wetenschap, maar vooral ook een manier van kijken.

Mijn droom is om de wetenschap van de antropologie dichter bij de mensen te brengen. Antropologische kennis kan mensen bewust maken van sociale mechanismen, waardoor ze de wereld om hen heen beter zouden kunnen interpreteren en begrijpen. In de wereld van internationalisering wordt deze manier van kijken steeds belangrijker. De antropologie heeft een Midas Dekkers nodig. Daarom wil ik mij bezighouden met de popularisering van sociaal-wetenschappelijke kennis, door bijvoorbeeld het onderwijs in te gaan.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 14:56