Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Godgeleerdheid en GodsdienstwetenschapOnderwijsBacheloropleidingenInterviews

Studenten over Theologie

Eerstejaars student Eelco Glas (21)

‘Wanneer ik mensen vertel dat ik theologie studeer, is de eerste reactie: “Dan word je toch dominee?” Dat is inderdaad een optie, maar het is niet waarom ik voor theologie heb gekozen. Voor mij is theologie de ‘plek’ waar religie, cultuur, geschiedenis, taal en filosofie samenkomen.

Ik heb gekozen voor Groningen omdat deze theologieopleiding met het eraan gekoppelde onderzoek de beste van Nederland is. De veelzijdigheid van de studie maakt het voor mij een ongelooflijk interessant onderzoeksgebied. Wat mij ook erg goed bevalt, is de kwaliteit van het onderwijs ten opzichte van het middelbare onderwijs. Ik merk dat ik de studie zoveel diepgang en breedte kan geven als ik zelf wil.

De uitdaging in deze studie ligt voor mij vooral in de mogelijkheden die er worden gecreëerd om zelf op onderzoek uit te gaan en na te denken over de stof. Wat daarbij helpt is de kleinschaligheid van de faculteit in Groningen waardoor docenten en medestudenten gemakkelijk kunnen worden benaderd. Bovendien is er buiten deze faculteit op studie- en sociaal gebied ontzettend veel te doen’.

Tweedejaars student Noortje Luning (20)

‘Ik ben met de studie theologie begonnen omdat deze heel breed is en daarom veel van mijn interessegebieden combineert: geschiedenis, taal, teksten, sociale wetenschappen, kunst en nog veel meer. Bovendien heb ik het christendom en Bijbelse teksten altijd heel interessant gevonden.

De opleiding in Groningen leert je kritisch te denken en dat spreekt me erg aan. De faculteit is erg gezellig en er zijn meer dan genoeg kansen jezelf verder te ontwikkelen: zo zit ik bijvoorbeeld in de opleidingscommissie, die zich inzet om de opleiding waar nodig te verbeteren. Zo krijg ik ook een kijkje in het universiteitsgebeuren en ontwikkel ik me op bestuurlijk vlak. Daarnaast organiseert de faculteitsvereniging Gerardus van der Leeuw veel leuke en leerzame activiteiten; vooral de feesten zijn hoogtepuntjes in het academisch jaar! Je leert door de vereniging heel snel veel mensen kennen.

Wat ik later met mijn opleiding wil doen weet ik nog niet zo goed, maar ik denk eraan om geestelijk verzorger te worden: dat lijkt me een heel mooi beroep waar beide partijen, verzorger en verzorgde, veel van kunnen leren. Mijn opleiding biedt me daar een goede basis voor omdat theologie in de kern altijd over mensen gaat.’

Derdejaars student Tom van Gemeren (22)

‘Ik heb voor de RUG gekozen omdat ik op zoek was naar een niet-confessioneel gebonden studie theologie die zich richt op het verleden en het heden. In kwaliteitsonderzoeken kwam de theologieopleiding aan de RUG als beste naar voren in theologie en religiestudies. Dat heeft ook aan mijn keus voor Groningen bijgedragen.

In de bachelor bestudeer je de joods-christelijke religie telkens weer vanuit een andere discipline. Voorbeelden hiervan zijn: antropologie, ethiek, wijsgerige hermeneutiek en godsdienstpsychologie.

Bijzonder boeiend vond ik de Bijbelwetenschappelijke vakken, die mij een geheel andere kant lieten zien van de Schrift, waarmee ik dacht al redelijk vertrouwd te zijn. De interpretatie van thema’s en gebeurtenissen zowel binnen als buiten de canonieke kaders van de Bijbel is fascinerend en dynamisch. Het is bijzonder spannend om een kijkje te nemen in geschriften die toen zijn geschreven om zin te geven aan het leven en die nu nog steeds relevant zijn. Om meer greep te krijgen op deze materie wil ik na mijn bachelor de research master volgen. Wat hebben die oude boeken ons te zeggen over bijvoorbeeld de economische crisis? Of de steeds pluriformer wordende samenleving?'

Laatst gewijzigd:16 november 2012 14:57