Skip to ContentSkip to Navigation

Groningen Digital Business Centre

Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Groningen Digital Business CentreOver GDBC

GDBC werkt samen met de EU en het SNN

logo's EU & SNN

Het Groningen Digital Business Centre (GDBC) werkt aan het structureel versterken van de digitale sector in Noord-Nederland door:

  • het oprichten van een kennisplatform voor kennisdeling met Noord-Nederlandse digitale ondernemingen
  • matchmaking tussen noordelijke digitale bedrijven en studenten
  • het opzetten van een multidisciplinair onderwijsprogramma rond digitale ontwikkelingen
  • het stimuleren van multidisciplinair praktijkgedreven onderzoek rond digitalisering.

GDBC wordt mede gefinancierd door de Europese Unie, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, de gemeente Groningen, de provincie Groningen en andere betrokkken parijen en partners. Lees meer over de partners en sponsoren van het GDBC.

Laatst gewijzigd:09 maart 2018 13:47