Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringPromoties

Metabolic-rate dependent cell cycle entry and progression in Saccharomyces cerevisiae

Promotie:A. (Athanasios) Litsios
Wanneer:16 oktober 2017
Aanvang:12:45
Promotor:prof. dr. M. (Matthias) Heinemann
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering
Metabolic-rate dependent cell cycle entry and progression in
Saccharomyces cerevisiae

Stofwisseling bepalend voor celdeling

De celdelingscyclus - het proces waarbij zich twee dochtercellen vormen uit één oorspronkelijke moedercel - is essentieel voor de voortzetting van het leven. Fouten in de regulatie van dit proces kunnen leiden tot ziektes. Aangezien celdeling een energetisch en biosynthetisch zeer kostbaar proces is, moeten cellen nauwkeurig beslissen wanneer ze het programma van celdeling uitvoeren.

Recente bevindingen toonden aan dat enkele fenotypische aspecten van microbiële cellen bepaald kunnen worden door metabole snelheden, oftewel fluxen, onafhankelijk van de beschikbaarheid van voedingsstoffen buiten de cel. Deze bevindingen inspireerden de hypothese dat de beslissing van knopvormende gist om het celdelingsproces uit te voeren afhankelijk is van metabole fluxen.

Athanasios Litsios maakte gebruik van methoden waarmee zij zowel in enkel cellen als op populatieniveau kon meten. Daarbij vond hij dat de snelheid van de glycolyse inderdaad kan bepalen of gistcellen het celdelingsproces doorlopen, onafhankelijk van de extracellulaire beschikbaarheid van glucose.

Bovendien vond hij dat de activiteit van de stofwisseling ook belangrijk is voor de uitvoering van dit proces. Meer specifiek bleek uit het werk van Litsios dat, hoewel DNA replicatie grotendeels ongevoelig is voor de snelheid van de glycolyse, de ongehinderde vorming van een dochtercel een voldoende hoge flux door de glycolyse vereist.

Ten slotte zocht Litsios naar een mechanistisch verband tussen metabole snelheden en controle over de celcyclus. Daarbij vond hij dat de zeer dynamische snelheid van de eiwitsynthese een piek vertoont vlak voordat toewijding aan de celdelingscyclus plaatsvindt, wat leidt tot een toename in de concentratie van een belangrijke activator van de celcyclus.

Het promotieonderzoek van Athanasios Litsios vond plaats bij de afdeling Molecular Systems Biology van het  Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) met financiering via het EU Marie Curie Innovative Training Network programma. Hij werkt momenteel nog als onderzoeker aan de RUG.