Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringPromoties

Distributed control of power networks

Passivity, optimality and energy functions
Promotie:S. (Sebastian) Trip, MSc
Wanneer:06 oktober 2017
Aanvang:11:00
Promotor:prof. dr. C. (Claudio) De Persis
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering
Distributed control of power networks

Betere regelsystemen voor elektriciteitsnetwerk

Sociale en technologische ontwikkelingen hebben geleid tot een toename van de vraag naar elektriciteit, die uit een steeds grotere hoeveelheid hernieuwbare energiebronnen komt. Ondanks de potentiële voordelen hiervan, vormen deze ontwikkelingen belangrijke uitdagingen voor de planning en de werking van de bestaande elektriciteitsnetwerken. Een belangrijk operationeel aspect in elektriciteitsnetwerken, waarop dit werk zich focust, is de regulering van de frequentie. Dit was het thema van het promotieonderzoek van Sebastian Trip.

In aanwezigheid van meer en kleinere eenheden die energie opwekken is een zorgvuldige coördinatie tussen de afzonderlijke onderdelen in het elektriciteitsnet nodig, om ervoor te zorgen dat het gehele netwerk juist functioneert. Trip ontwierp en analyseerde gedistribueerde regelaars, die ervoor zorgen dat de acties van lokale regelaars in overeenstemming zijn met de globale doelstellingen voor optimalisatie, zoals het minimaliseren van de generatiekosten.

Trip laat zien dat de totale energie van het netwerk belangrijke rol speelt een in dit proces, waardoor het mogelijk is om nuttige systeemtheoretische eigenschappen te formuleren zonder gedetailleerde kennis van alle componenten. Verder toont hij aan dat het belangrijk is om de generatiezijde en het communicatienetwerk expliciet in de ontwerpfase van regelaars te integreren en dat het achterwege laten kan leiden tot een ongerechtvaardigd geloof dat de stabiliteit van het netwerk is gewaarborgd.

Het promotieonderzoek van Sebastian Trip vond plaats bij de afdeling Smart Manufacturing Systems van het ENgineering and TEchnology institute Groningen (ENTEG) met financiering van  de Danish council for strategic research. Trip werkt nu als postdoc aan de RUG.