Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringPromoties

Genomics-based discovery and engineering of biocatalysts for conversion of amines

Promotie:Dhr. M.M. Heberling
Wanneer:13 oktober 2017
Aanvang:09:00
Promotor:prof. dr. D.B. (Dick B) Janssen
Waar:Academiegebouw RUG
Faculteit:Science and Engineering
Genomics-based discovery and engineering of biocatalysts for
conversion of amines

Sneller nieuwe enzymen ontdekken en aanpassen

Enzymen kunnen selectieve chemische reacties katalyseren en zijn daardoor toe te passen bij de milieuvriendelijke synthese van industriële chemicaliën en farmaceutische verbindingen (biokatalyse). Vooral enzymen die amines vormen of omzetten krijgen veel aandacht, aangezien amine-groepen aanwezig zijn in tal van componenten die gebruikt worden voor de productie geneesmiddelen.

Maar er is niet altijd een enzym beschikbaar voor een gewenste reactie. Om enzymen op grotere schaal te gebruiken in de industrie is het daarom nodig nieuwe enzymen te vinden of te maken en de toepasbaarheid van bestaande enzymen te verbeteren. Het onderzoek van Matthew Heberling is hier op gericht. Hij geeft in zijn proefschrift een overzicht van industriële biokatalyse en de mogelijkheden en belemmeringen wat betreft de toepassing van enzymen.

In zijn eigen onderzoek ontdekte en beschreef hij enzymen die aminen vormen en ontwikkelde mogelijkheden dit proces te versnellen door middel van computerberekeningen. Patroonherkenning met behulp van geavanceerde computeralgoritmes (machine learning) kan in de toekomst zowel het fundamentele begrip van verschillende enzymfuncties bevorderen als het industriële potentieel van enzymreacties vergroten.

Het promotieonderzoek van Matthew Heberling vond plaats bij de afdeling Biotechnologie van het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB) met financiering van uit de EU (FP7 programma). Hij is inmiddels Cofounder & Chief Operations Officer van het bedrijf Peptone - The Protein Intelligence Company.