Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitVacatures

Bèta's in Banen

Met ingang van 1 januari 2010 is Bèta's in Banen versie 3 van kracht geworden.

Voor het wetenschappelijk personeel aangesteld op basis van de vorige nota Beta's in Banen (versie november 2004) is een overgangsregeling van toepassing: Zie Regeling adjunct hoogleraar RUG 2010.

Laatst gewijzigd:31 januari 2017 23:16
printOok beschikbaar in het: English