Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringDe faculteitFacultaire Technische DienstAfdeling Mechanica

Diensten

Technische assistentie

 Als er zich bij onderzoeksopstellingen of bij onderzoeksapparatuur bepaalde problemen (bijvoorbeeld storingen) voordoen, kan de afdeling Mechanica assistentie verlenen. Daartoe beschikt de afdeling over medewerkers met verschillende specialismen en een grote verscheidenheid aan mechanische apparatuur. 

 

Reparatie/onderhoud

Voor reparatie en onderhoud an men terecht bij de afdeling Mechanica. Het al dan niet kunnen uitvoeren van een reparatie is echter in grote mate afhankelijk van de verkrijgbaarheid van vervangingsonderdelen. Daarbij zal daar waar deze delen niet (meer) te verkrijgen zijn  gekeken worden of dit binnen onze eigen dienst nog te vervaardigen is. Overigens komt het tegenwoordig steeds vaker voor dat door de (relatief lage) economische nieuwwaarde van sommige (vooral) standaard apparatuur reparatie niet altijd meer lonend is. Ook voor onderhoud van bepaalde aparatuur kan men bij de afdeling aankloppen. 

 

Advisering/vooronderzoek

Als u zich afvraagt of een bepaald technisch probleem wel mechanisch kan worden opgelost en in hoeverre dat vervolgens realiseerbaar of haalbaar is, kunt u een beroep doen op de afdeling Mechanica. Samen met u wordt  bekeken wat er zoal mogelijk is. Bij wat complexere vraagstukken zou dat  ook kunnen leiden tot een voorstel voor het (laten) uitvoeren van een vooronderzoek. Het resultaat van deze werkwijze kan varieren van een eenvoudig advies tot een complete projectformulering.

 

Projectformulering

Uitgaande van de wensen en technische eisen en/of uitgaande van de resultaten van een probleemanalyse of een vooronderzoek, kan de afdeling een complete projectformulering uitwerken. De projectformulering beschrijft de technische eisen en de (haalbare) oplossingsrichting voor de betreffende opdracht en zoveel mogelijk een indicatie van de benodigde tijd en/of kosten.

 

Uitbesteding

Ook bij uitbesteding van opdrachten kan de afdeling Mechanica zeker van dienst zijn. Vooral door de steeds stringentere eisen in verband met regelgeving en toe te passen normen, wordt het zonder kennis van zaken op dat gebied steeds moeilijker om iets volgens de eisen van de wetelders te laten vervaardigen. Bij de afdeling is de noodzakelijke deskundigheid en ervaring aanwezig om dit soort uitbestedingen te begeleiden en te coördineren.

 

(Europese) regelgeving, CE

Voor vragen of advies op het gebied van (Europese) Regelgeving, CE kan men terecht bij de afdeling Mechanica. Wat de consequenties zullen zijn van de regelgeving met betrekking tot het realiseren van onderzoeksopstellingen en/of apparatuur, zal voor niet-deskundigen niet altijd direct duidelijk zijn. Er moet in ieder geval aangetoond worden op welke manier is voldaan aan de geldende regels en eisen. In bepaalde gevallen moet een Technisch Constructie Dossier (TCD) worden opgesteld, waarin een en ander is vastgelegd door middel van risico-analyses/-beoordelingen/-reducties, de toegepaste normen en de noodzakelijke berekeningen en tekeningen. Werken conform relevante Europese normen zal leiden tot het zogeheten “vermoeden van overeenstemming”. Het TCD moet als juridisch bewijs gedurende 10 jaar ter beschikking blijven ten behoeve van de autoriteiten.

De afdeling Mechanica kan assisteren en adviseren in het gehele realisatietraject.

 

 

 

 

Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:46
printView this page in: English