Skip to ContentSkip to Navigation
About usFaculty of Science and EngineeringMeet the FacultyTechnical SupportAfdeling Mechanica

CAE, Computer Aided Engineering

Eindige Elementen Model
Eindige Elementen Model

Engineering is het op basis van verworven kennis systematisch ontwikkelen van produkten, gericht op bepaalde doelen en volgens geldende kwaliteitsnormen.  

De computer is hierbij uitermate geschikt als hulpmiddel voor produktoptimalisatie, wat sterk tot uiting komt  bij enkelstuksfabrikage (het moet in één keer goed, de FTD werkt “aan de de grenzen van het weten”). De FTD heeft de mogelijkheden al in het ontwerpstadium een produkt te optimaliseren door de toekomstige gebruiksomstandigheden te simuleren en  de effecten daarvan op het 3D produktmodel te analyseren. Voorbeelden zijn temperatuurinvloeden, drukbelastingen en trillingen / eigenfrequenties.

Het belang van vroegtijdige onderkenning van het effect  van ontwerpeisen en wensen op het produkt wordt duidelijk als men bedenkt dat 60 tot 70 % van de uiteindelijke produktkosten wordt vastgelegd in de ontwerpfase.

Resultaat: vervorming t.g.v. een drukbelasting
Resultaat: vervorming t.g.v. een drukbelasting
Laatst gewijzigd:01 februari 2017 00:46
printView this page in: English