Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringEnergysense

Onderzoek met Energysense

Energysense zorgt voor dataverzameling, databeheer en toegang, en voor veilige en duurzame opslag van data.  Energysense is het contactpunt voor alle deelnemende huishoudens.

Werving en deelnemers

Energysense is vanaf juni 2016 een cohort deelnemers via een willekeurig steekproef aan het werven. Dit gebeurt volgens een specifiek proces die door de Scientific Board van Energysense is opgesteld. Deze cohort is representatief voor Nederland, wordt alleen gemonitord en neemt geen deel aan interventiestudies. Naast deze cohort heeft Energysene ook deelnemers die zich aanmelden via media oproepen, via Energysense partners of via evenementen. De twee groepen deelnemers zijn goed van elkaar te onderscheiden bij dataverzameling en uitgifte.

Toegang tot Energysense: context en procedure

Energysense draagt zorg voor data tijdens het gehele proces: van de verzameling van data, de opslag tot de toegang voor gebruikers van de data. Energysense is het contactpunt voor de deelnemende huishoudens.
De data wordt alleen beschikbaar gemaakt voor onderzoek en innovatie op het gebied van energietransitie. De huishoudens hebben alleen voor dit gebruik toestemming gegeven. De data kan worden aangevraagd door onderzoekers verbonden aan een kennisinstelling (bijvoorbeeld aan onderzoekers op een universiteit of hogeschool), overheidsinstelling of een bedrijf, zolang de data gebruikt wordt voor onderzoek en de gebruiker kan aantonen de strikte privacy-eisen, die Energysense stelt, te kunnen volgen. De data van Energysense mag niet worden gedeeld, gelinked, of vermenigvuldigd zonder expliciete toestemming van Energysense. Ga voor een overzicht van de beschikbare data naar onze
Data Catalogus.

Voor meer informatie kijk op onze externe website: www.energysense.nu


Privacy Impact Assessment (PIA)
Privacy Impact Assessment (PIA)
Laatst gewijzigd:06 juli 2017 15:13
printOok beschikbaar in het: English